V gavėnios sekmadienis

SKELBIMAI
2019 m. balandžio mėn. 07 d.


1. Kiekvieną gavėnios trečiadienį I-ojoje katechetikos klasėje 18.30 val.  žiūrime filmus, dalinamės mintimis ir arbata. Šį kartą mūsų laukia filmas „Sala“.

2. Šiandien mūsų bažnyčioje gavėnios rekolekcijos. Visų šv. Mišių metu pamokslus sako Darbėnų parapijos klebonas kun. Viktoras Dirvonskis.

3. Balandžio 13 d. (šeštadienį) nuo 10.30 val. visus kviečiame į velykinę bažnyčios ir šventoriaus tvarkymo talką. Nebūkime abejingi. Laukiame visų rankų ir meilės šiems Dievo namams puoselėti.

4. Kitą sekmadienį minėsime Jėzaus įžengimą į Jeruzalę, Verbų sekmadienį. Visų šv. Mišių metu bus šventinamos jūsų atsineštas verbos.
Verbų sekmadienio rinkliava skiriama Telšių kunigų seminarijai paremti.

5. Didysis Penktadienis – Kristaus Kančios ir mirties ant Kryžiaus diena,  skirta susikaupimui, maldai, tylai. Visos Lietuvos tikintieji šią dieną yra raginami jungtis į maldingą procesiją, skirtą Kryžiaus Kelio apmąstymui. Klaipėdoje Kryžiaus Kelio procesija prasidės balandžio 19 d., 18.00 val. Kristaus Karaliaus bažnyčioje (Bokštų g. 10), toliau bus tęsiama miesto gatvėmis ir baigsis Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje.
Liudykime savo tikėjimą Klaipėdos miestui, dalyvaudami iškilmingoje Kryžiaus Kelio procesijoje.

6. Jeigu Jums artima Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčia ir parapijos bendruomenė, kviečiame prisidėti prie jos puoselėjimo, paskiriant 2 procentus pajamų mokesčio. Blankus rasite bažnyčios gale arba parapijos raštinėje. Užpildytus blankus patiems būtina nunešti į mokesčių inspekciją. Tai galima padaryti internetu.

7. Parapijiečius - didelius ir mažus, su šeimomis ar draugais - kviečiame vykti į trijų dienų piligriminę – pažintinę kelionę į Truskavą (Kėdainių raj.). Kelionės data balandžio 26-28 d. Registruotis ir palikti įnašą reikia parapijos raštinėje iki balandžio 22 d. Daugiau informacijos internetinėje parapijos svetainėje ir facebook‘o paskyroje.

8. Mūsų laikų šventieji ne tik ištvermingi bei kantrūs, bet ir džiaugsmingi, tvirti, linksmi ir „prie bajerio“. Kodėl krikščionims svarbios šios savybės? Ir kodėl šėtonas nemėgsta humoro? Apie tai skaitykite naujame Artumos žurnalo numeryje, kurį galite įsigyti bažnyčios gale, arba religinių reikmenų knygynėlyje.