V Velykų sekmadienis

SKELBIMAI
2020 m. gegužės mėn.
10 d.

 

  1. Nuo gegužės 10 d., laikantis visų LVK nustatytų saugumo normų, atnaujinamas Eucharistijos šventimas sekmadieniais, dalyvaujant tikintiesiems.
  1. Krikšto ir Santuokos sakramentai švenčiami, išlaikant nustatytus atstumus tarp žmonių.
  1. Raginame tikinčiuosius atlikti velykinę išpažintį laikantis saugumo nuostatų. Dėl išpažinties su kunigu galima susitarti ir asmeniškai.
  1. Likime maldoje už ligonius, prašykime stiprybės medikams, slaugytojams ir visiems, kurie užtikrina sklandų mūsų visuomenės gyvenimą. Melskime, kad Marija – Ligonių Sveikata – užtartų mūsų šalį ir leistų šiai ligai visiškai nurimti.
  1. Kiekvieną sekmadienį prieš ir po šv. Sumos Mišių bažnyčios gale vėl galite sutikti parapijos „Caritas“ savanorius ir pasidalinti savo rūpesčiais. Šiandien savanoriai dalins apsaugines kaukes.
  1. Gegužės 14 d., ketvirtadienį, popiežius Pranciškus kviečia skirti maldai už visą žmoniją, palydint ją pasninku ir gerais darbais. Melskime, kad Dievas panaikintų šią epidemiją, išgelbėtų iš šios nelaimės, padėtų mokslininkams atrasti vaistą, kuris ją įveiktų. Šia intencija po vakaro šv. Mišių melsimės Švč. Sakramento adoracijoje.
  1. Kviečiame apsilankyti Youtube paskyroje Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapija. Ten aštuonis penktadienius iš eilės rasite laideles, skirtas susipažinti su mūsų bažnyčios istorija, sakraliniais objektais, bei tikėjimo dalykais, kuriuos šie objektai ženklina ir atskleidžia.
  1. Kviečiame prisidėti prie Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos puoselėjimo, paskiriant 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio. Paramą šiuo metu geriau skirti, užpildant prašymą elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).