Vaikų ir jaunimo kelionė į Telšius

Ir kas pasakė, kad šeštadienį galima išsimiegot?!

Ankstų šeštadienio rytą visas aktyvus Marijos Taikos Karalienės parapijos jaunimas (adorantės, patarnautojai ir choristai), palaiminti mūsų klebono Mindaugo Šlausto, lydimi kunigo Rolando leidomės į Telšius pas buvusį kleboną, dabartinį generalvikarą kun. Vilių Viktoravičių. Kelionė neprailgo, Telšius radome.

Mūsų mylimas kunigas Vilius, neleido mums ilsėtis po kelionės, o susipažinimui su Kunigų seminarijos ir Šv. Antano Paduviečio katedros teritorija buvo paruošęs orientacinį žaidimą. Žaidimo užduotį įveikėme sėkmingai. Kadangi kun. Vilius seminariją ir katedrą pažįsta kaip penkis savo pirštus, tai mielai savo žiniomis pasidalijo su mumis, pravesdamas ekskursiją.

Žinoma, visi kartu meldėmės ir Šv. Mišiose, jų metu mergaitės adoravo, vaikinai patarnavo, o choristai giedojo. Nuoširdžiu savo dalyvavimu maldoje graudinome visus susirinkusius.

Po Šv. Mišių buvome alkani kaip vilkai (ar kaip meškos, kurių statulėlių visuose Telšiuose yra net virš 40). Taigi, paivaišinę ir sušilę, iškeliavome pasivaikščioti Masčio ežero pakrante, pasižvalgyti po Telšius. Sužvarbę nuo kandaus vėjelio, susėdome į savo autobusą, ir kupini geriausių įspūdžių, grįžome namo.

Ačiū visiems, padovanojusiems vaikamas ir jaunimui nuostabią dieną! Ir Viešpačiui už Jo globą.