Vargonų muzikos koncertai

Kiekvieną sekmadienį 17.30 val. Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje skambės vargonų muzika. Kviečiame klausytis! 
Surinktos aukos bus skiriamos vargonų priežiūrai ir remontui.