Verbų sekmadienis

Budėjimas maldoje


Šį sekmadienį minime Viešpaties Kančios sekmadienį, dar kitaip vadinamą Verbų sekmadieniu. Šiandiena skaitome mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kančią pagal Luką. Šioje kančios istorijoje išgirdome daugybę Jeruzalėje įvykusių įvykių, kurie sekė vienas paskui kitą. 

Girdėjome, kad žydai pas Poncijų Pilotą atveda Jėzų, kurį pradėjo kaltinti įvairiais kaltinimais. Jie kaltino, kad Jėzus savo mokymu kiršina tautą visoje Judėjoje, kad draudžia ciesoriui mokėti mokesčius, kad save vadina Mesiju ir karaliumi. Tačiau Poncijus Pilotas aukštiesiems kunigams ir Rašto aiškintojams bei kitiems susirinkusiems žmonėms sako: „Jūs atvedėte man šį žmogų, kaltindami jį, bet aš jūsų akyse jį apklausęs, neradau nė vienos jam primetamos kaltės, kad būtų vertas mirties bausmės. Ir tada Pilotas sako: „Aš jį nuplakdinsiu ir paleisiu“. Ir ką tada daro minia? Ji šaukia: „Mirtis šitam!“ Pilotas dar leidžia pasirinkti, ką nuteisti mirties bausme – nekaltąjį Jėzų, ar Barabą, kuris buvo patekęs į kalėjimą už maištą mieste ir žmogžudystę. Ir ką žmonių minia pasirenka? Ji vis tiek renkasi nuteisti Jėzų. Ji šaukia: „Mirtis šitam! Paleisk mums Barabą!“. Žmonių minia nesiliauja reikalauti, kad Jėzus būtų prikaltas prie kryžiaus. Ir tada Pilotas pasiduoda minios įtakai. Jis patenkina minios reikalavimą. Paleidžia įkalintąjį Barabą ir atiduoda Jėzų, kad Jis būtų nukryžiuotas ir numirtų kabodamas ant kryžiaus. Ir čia išryškėja tas žmonių pasirinkimas. Jie renkasi, kad būtų nuteistas mirties bausme ne tas, kuris yra jos vertas, kaip buvo įprasta tuo metu, bet žmonės pasirenka nuteisti nekaltąjį, teisųjį Jėzų Kristų.  

Savo gyvenime mes nuolat turime apsispręsti ką pasirinkti, ką sakyti, kaip pasielgti. Pasirinkti vieną dalyką, ar kitą, elgtis vienaip ar kitaip. Kai jaunuolis baigia mokyklą, jam reikia apsispręsti, ką veikti toliau. Jeigu studijuoti, tai kur studijuoti, jeigu ieškoti darbo, tai kokio ieškoti, kur jo ieškoti ir taip toliau. Gyvenime mes visada renkamės. Renkamės televizijos laidas, radijo stotis, renkamės, kokias knygas skaityti. Ir visa tai daro įtaką mūsų mąstymui ir pasirinkimams, kuriuos mes padarome gyvenime. 

Svarbu mums visiems pasilikti maldoje, kai negalime apsispręsti ką daryti, kaip pasielgti. Prašykime, kad Viešpats Jėzus Kristus būtų mūsų kelrodė žvaigždė, kuri vestų mus ten, kur Viešpats iš tikrųjų nori, kad mes eitume ir pasirinktume tai, kas iš tikrųjų yra teisinga. Amen.

kun. Rolandas Kazlauskas