Verbų sekmadienis

SKELBIMAI
2020 m. balandžio mėn. 5 d.

1. Švenčiame Viešpaties Kančios (Verbų) sekmadienį. Prisimename Kristaus įžengimą į Jeruzalę. Klausydamiesi Kančios istorijos kartu su Bažnyčia ir patys įžengiame į Didžiąją savaitę ir Tridienį, vedantį mus į šv. Velykų šventę. Šiemet ypatingu būdu junkimės į maldą transliacijų pagalba.

2. Pamaldų transliacijų grafiką rasite bažnyčios gale esančiose skelbimų lentose, Facebook paskyroje Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapija ir tinklalapyje www.taikoskaraliene.lt

3. Balandžio 9 d., Didįjį Ketvirtadienį, Telšių katedroje švenčiamas Krizmos Mišias, kuomet šventinami sakramentams reikalingi aliejai, galite stebėti 11 val. per Youtube kanalą Telšių vyskupija ir Facebook paskyroje Telšių vyskupija.

4. Balandžio 10 d., Didįjį Penktadienį, privalomas pasninkas ir susilaikymas. 19 val. kviečiame jungtis į transliuojamą Kryžiaus Kelio apmąstymą iš mūsų bažnyčios Facebook paskyroje Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapija. 20 val. Kristaus Kančios pamaldų transliacija.

5. Balandžio 11 d., Didįjį Šeštadienį, nuo 9.00 iki 19.00 val. iš bažnyčios bus transliuojama Švč. Sakramento adoracija su parapijos kunigų vedamomis maldomis ir mąstymais. Velyknakčio pamaldų ir šv. Mišių transliacija - 19.30 val.

6. Balandžio 12 d., pirmąją šv. Velykų dieną, šv. Mišios bus transliuojamos 8 val. ryte. Antrąją Velykų dieną šv. Mišios bus transliuojamos 10 val.

7. Bažnyčia ir toliau asmeninei maldai atidaryta kasdien nuo 8.30 val., tad atėję dienos metu (išskyrus 13-15 val.), galite kunigui atlikti asmeninę išpažintį. Didžiojo Tridienio apeigų metu ir pirmą šv. Velykų dieną išpažintys nebus klausomos.

8. Visą Didįjį Tridienį ir Velykų dieną šv. Mišios bus aukojamos jūsų, aukotojų, intencija. Norintys paaukoti šioms šv. Mišioms, tai gali padaryti savo aukas įmesdami į aukų dėžutę, kuri yra bažnyčios priekyje.

9. Raštinėje ir toliau budi parapijos kunigai, pasirengę teikti sakramentinius patarnavimus, jūsų intencijomis aukojamos šv. Mišios. Užprašyti šv. Mišias galima trimis būdais: 1. Atvykus į parapijos raštinę; 2. Telefonu 8-46-410120 arba 8-601-64256. 3. Elektroniniu paštu (nurodykite savo tel. numerį). Sutarus tikslią datą, auką galima perduoti atėjus į parapijos raštinę arba bankiniu pavedimu į parapijos sąskaitą (Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapija, LT677300010002328208), pavedimo paskirtyje nurodant „auka už mišias“ ir įrašant sutartą datą ir laiką, bei jūsų artimųjų vardus, už kuriuos prašėte šv. Mišių. Raštinės darbo laikas kasdien, išskyrus sekmadienius, 9.30-13 val. Ir 15-17.30 val. Tel. nr. 846 410120 arba 8 601 64256.

10. Kviečiame prisidėti prie Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos puoselėjimo, paskiriant 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio. Paramą šiuo metu geriau skirti, užpildant prašymą elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).