VI eilinis sekmadienis

SKELBIMAI
2019 m. vasario mėn. 17 d.

1. Kovo mėnesį mūsų parapijos jaunimas besiruošiantis Sutvirtinimo sakramentui vyks į sutvirtinamųjų savaitgalį Telšiuose. Vienam jaunuoliui savaitgalis kainuoja 60 eurų. Todėl šiandien po 10 ir 12 val. šv. Mišių jaunimas prašys paaukoti šiai edukacinei išvykai, o už auką atsidėkos dovanodami savo iškeptų sausainių.

2. Ar tiesa, kad norėdamas būti laimingas turi atrasti savo pašaukimą ir juo gyventi? O kas, jei nesupranti, koks tavasis pašaukimas? Ir kas iš viso yra tasai pašaukimas? Ar pašauktieji yra tik kunigai ir vienuoliai, šeimos žmonės? O jei nė vienas iš šių kelių nėra tavo – ar tuomet esi pasmerktas likti nelaimingas? Ir kodėl popiežius Pranciškus kalba apie pašaukimą į šventumą? Atsakymus į visus šiuos klausimus rasite vasario mėnesio Artumos žurnale.