VI sekmadienis

SKELBIMAI
2020 m. vasario mėn. 16 d.

 

  1. Šiandien švenčiame Lietuvos Nepriklausomybės dieną. Meldžiamės už Tėvynės laisvę, už Valstybės vadovus, už visus jos piliečius.

  2. Vasario 22 d., šeštadienį, švęsime šv. apaštalo Petro sosto iškilmę. Pirmajam popiežiui ir jo įpėdiniams skirtas minėjimas mums primena, kad pats Kristus - Bažnyčios Galva - pašaukė šv. Petrą būti Dievo tautos ganytoju. Ir ši tarnystė tebesitęsia iki šiol. Tikintieji, šią dieną aplankę katedrą ir sukalbėję maldą "Tėve mūsų" bei Tikėjimo išpažinimą, pelno visuotinius atlaidus.

  3. Vasario 23 d., sekmadienį, Sumos šv. Mišiose melsimės už geradarius, padovanojusius bažnyčiai naujas šonines duris. Kartu su mumis šv. Mišiose dalyvaus ir šie žmonės iš Kauno, savo lėšomis ir rankų darbu prisidėję prie mūsų bažnyčios naujųjų durų. Po Sumos šv. Mišių - iškilmingas durų pašventinimas.
  1. Vasario 26 d., trečiadienį, Pelenų diena. Ja prasideda Gavėnia. Šv. Mišios mūsų bažnyčioje tądien bus aukojamos 8 ir 18 val. Pelenų dieną katalikams privalomas pasninkas, gavėnios metu vengtini triukšmingi pasilinksminimai.