VI Velykų sekmadienis

SKELBIMAI
2020 m. gegužės mėn. 17 d.


1. Nuo gegužės 10 d., laikantis visų LVK nustatytų saugumo normų, atnaujinamas Eucharistijos šventimas sekmadieniais, dalyvaujant tikintiesiems. Švenčiami ir Krikšto bei santuokos sakramentai.

2. Raginame tikinčiuosius atlikti velykinę išpažintį laikantis saugumo nuostatų. Dėl išpažinties su kunigu galima susitarti ir asmeniškai.

3. Kiekvieną sekmadienį prieš ir po šv. Sumos Mišių bažnyčios gale vėl galite sutikti parapijos „Caritas“ savanorius ir pasidalinti savo rūpesčiais.

4. Gegužės 24 d., kitą sekmadienį, švęsime Jėzaus įžengimo į dangų šventę – Šeštines.

5. Baigiame kasdienes šv. Mišių transliacijas Facebooke paskyroje. Karantino laikotarpiu bus transliuojamos tik 10 val. šv. Mišios sekmadieniais bei 20 val. kasdienė malda į šv. Juozapą. Popiežius Pranciškus sako: „Jau metas grįžti į bendruomenines pamaldas bažnyčiose, priimti Viešpatį sakramentiniu pavidalu. Tegu Dievo Tauta pradeda gyventi normalų bendruomeninį gyvenimą su Viešpačiu sakramentuose, tedalyvauja sekmadienio liturgijoje, susitinka vienas su kitu ir su Viešpačiu.“