VII sekmadienis

SKELBIMAI
2020 m. vasario mėn. 23 d.

1.    Vasario 26 d., trečiadienį, Pelenų diena. Ja prasideda gavėnios laikotarpis. Šv. Mišios mūsų bažnyčioje tądien bus aukojamos 8 ir 18 val. Pelenų dieną katalikams privalomas pasninkas, gavėnios metu vengtini triukšmingi pasilinksminimai.

2.    Gavėnios penktadieniais 15 val. bažnyčioje giedami Žemaičių Kalvarijos Kalnai. Gavėnios sekmadieniais prieš Sumos šv. Mišias 11.30 val. bus giedami Graudūs Verksmai, o po Sumos šv. Mišių einamas Kryžiaus kelias.

3.    Gavėnios metu prie šv. Antano statulos stovės „Pasninko dėžė“. Parapijos „Caritas“ kviečia sekmadieniais atnešti ilgai negendančių maisto produktų. Surinktas maistas prieš šventes bus perduotas sunkiau gyvenantiems parapijos žmonėms. Jei lankote senus, sergančius mūsų parapijiečius ir žinote, kam tokios paramos reikia, praneškite „Caritas“ savanoriams kiekvieną sekmadienį prieš arba po 12 val. šv. Mišių.

4.    Vasario 28 d., penktadienį, iškart po vakaro šv. Mišių bažnyčioje vyks pirmasis Gavėnios penktadienių susitikimas iš ciklo "Kuo maitinu savo gyvenimą?" Jo metu Šventojo Rašto įžvalgomis dalinsis Kristaus Karaliaus parapijos klebonas kun. Virgilijus Poškus. Kviečiame dalyvauti.

5.    Kovo 1 d. – pirmasis Gavėnios ir mėnesio sekmadienis. Po 10 val. šv. Mišių šeimoms teikiamas palaiminimas. Tądien minėsime ir maldos už lietuvius pasaulyje dieną. Prisiminkime visus tautiečius, gyvenančius toli nuo Tėvynės ir melskime mums visiems vienybės.

6.    Kovo 4 d., trečiadienį, minėsime šv. Kazimierą, pirmąjį Lietuvos šventąjį ir jos gobėją. Prašykime šv. Kazimiero užtarimo mūsų tėvynei ir mums, kad sektume jo gyvenimo pavyzdžiu.

7.    Kovo 5 d., ketvirtadienį, Kristaus Karaliaus bažnyčioje (Bokštų g. 10) vyks  maldų ir šlovinimo vakaras už Klaipėdos miesto tikėjimo atsinaujinimą. 18.00 val. šv. Mišios, po jų Švč. Sakramento adoracija, šlovinimas.

8.    Šiandien Sumos šv. Mišiose meldžiamės už geradarius, padovanojusius bažnyčiai naujas šonines duris. Kartu su mumis šv. Mišiose dalyvaus ir šie žmonės iš Kauno, savo lėšomis ir rankų darbu prisidėję prie mūsų bažnyčios naujųjų durų. Prieš Sumos šv. Mišias - iškilmingas durų pašventinimas.

9.    Popiežius Pranciškus Telšių vyskupą Kęstutį Kėvalą paskyrė Kauno arkivyskupu. Dėkokime Viešpačiui už jo ištikimą tarnystę mūsų vyskupijoje. Palaikykime jį maldoje ir melskimės už Telšių vyskupiją.