VIII eilinis sekmadienis

SKELBIMAI
2019 m. kovo mėn. 03 d.

 

1. Kovo 4 d. (pirmadienį) minėsime šv. Kazimierą, pirmąjį Lietuvos šventąjį gobėją.

2. Kovo 6 d. (trečiadienį) Pelenų diena. Ja prasideda gavėnios laikotarpis. Šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos 8 ir 18 val. Pelenų dieną katalikams privalomas pasninkas, gavėnios metu vengtini triukšmingi pasilinksminimai.

3. Kiekvieną gavėnios penktadienį, 15 val. mūsų bažnyčioje bus giedami Kalvarijos kalnai. Gavėnios sekmadieniais prieš ryto šv. Mišias 7.30 val. bus giedami Graudūs Verksmai, o po Sumos šv. Mišių einamas Kryžiaus kelias.

4. Gavėnios laiką kviečiame įprasminti meilės bei gailestingumo darbais. Kviečiame padėti Marijos radijui savo auka ir malda, nes šis radijas išsilaiko tik geranoriškomis klausytojų aukomis. Norintys paaukoti Marijos radijui, visą gavėnią gali savo auką įmesti į tam skirtą aukų dėžutę, esančią mūsų bažnyčios priekyje.

5. Kovo 11-ąją (pirmadienį) švęsime Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventę. Padėkos už laisvę šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos 10.30 val.

6. Jau kurį laiką planuojame statyti parapijos namus, kuriuose mūsų bendruomenė be kitų pagalbinių patalpų turėtų ir salę. Todėl svarbios visų parapijiečių idėjos, pasiūlymai ir sklaida viešojoje erdvėje. Tad kovo 15 d., penktadienį, 17 val. III-ojoje katechetikos klasėje (3 a. virš raštinės) vyks susirinkimas, į kurį kviečiame parapijiečius, galinčius prisidėti savo idėjomis ir norinčius įsitraukti į parapijos namų planavimo komandą.