Votas - klaipėdiečių padėka Taikos Karalienei

Birželio 20 d., praėjusį šeštadienį, mūsų bažnyčioje prasidėjo nuostabi, jau nuo V-ojo amžiaus Bažnyčioje gyvvuojanti tradicija. Nuo šiol ir pas mus kabės Dievo malonių ir meilės liudijimai - votai. 

Votas - žmogaus, patyrusio stebuklingą pasveikimą, išgelbėjimą, pagalbą svarbiame rūpestyje, padėka Dievui, per Švč. Mergelės Marijos ar kitų šventųjų užtarimą. Bažnyčiose neretai galime matyti altoriuose pakabintus rankų, kojų, širdies formos votus, rožančius, liudijančius Dievo veikimą mūsų gyvenime. Šį dovanojimą dažniausiai lydi ir koks nors apžadas Dievui ar Marijai.

Kaip atsirado votas mūsų bažnyčioje? Vienas iš mūsų parapijiečių jau kuris laikas ieškojo vietos, kur galėtų paaukoti votą už jo gyvenime gautas malones. Jis paragino kleboną, kad būtų numatyta vieta mūsų bažnyčioje votams kabinti. Kitas parapijietis Arūnas, savo darbais nuolat puošiantis bažnyčią, apsiėmė sukonstruoti ir pagaminti ištaigų rėmą votams.
 
Praėjus kelioms savaitėms, sulaukėme skambučio iš Paparčių Betliejaus Mergelės Marijos Ėmimo į dangų ir Šv. Bruno vienuolyno su užklausimu, ar klaipėdiečiai norėtų Taikos Karalienei paaukoti votą kaip padėką už globą pandemijos metu.
 
Paparčių vuonuolyno sesėms kilo mintis pagaminti votus, skirtus Marijai skirtoms bažnyčioms visoje Lietuvoje. Šie votai po truputį apsigyvena Vilniuje Jonų bažnyčioje prie Mergelės Marijos statulos, Kretingoje, Šiluvoje, Pivašiūnuose, Trakuose, Dubingiuose, Skudutiškyje, Žemaičių Kalvarijoje, Priekulėje, Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies ir Klaipėdos Taikos Karalienės bažnyčioje. 
 
Šiose bažnyčiose kabantys votai - 17 cm sidabrinė lelijos šakelė, kurios gintariniai žiedai papuošti auksiniais spurgeliais. Voto pačioje lentelė su posmu iš Maironio giesmės "Marija Marija": Marija Marija,/ skaisčiausia lelija,/ Dangaus Karaliene šviesi./ Užstok prieš Aukščiausią/ Tu žmogų menkiausią,/ nes viską pas Dievą gali!" Septyni lelijos žiedeliai simbolizuoja septynias Šv. Dvasios Dovanas. Juk šiomis dovanomis buvo ypatingai apdovanota Mergelė Marija. 
 
Šis votas - ne asmeninė, bet bendra klaipėdiečių padėka Marijai už užtarimą pandemijos metu, kad mūsų šalyje ji pernelyg neišplito. Ir toliau sudedame savo maldas prie Taikos Karalienės kojų, kad ši liga, varginanti visą pasaulį, pagaliau būtų įveikta, ir mūsų nebekaustytų baimė ir atsiskyrimas.
 
Paskelbus apie galimybę prisidėti prie voto gaminimo, atsiliepė nepaprastai daug žmonių. Paparčių vienuolyno sesės liudijo, kad Klaipėdos ir Kretingos žmonės suaukojo tiek, kad buvo nukaldinti dar šeši votai toms bažnyčioms, kurioms sunkiau sekėsi surinkti aukas. 
 
Iš tiesų, Viešpaties palaiminimas ir Mergelės Marijos užtarimas ypatingai lydėjo visus voto atsiradimo mūsų bažnyčioje darbus. Dėkojame visiems geradariams, savo darbu, laiku, maldomis ir lėšomis prisidėjusius prie šios padėkos šventės. Dėkojame tądien šventėje giedojusiam jungtiniam kolektyvui iš Skuodo Švč. Trejybės parapijos, Skuodo kultūros namų bei Barstyčių šv. apaštalų Simono ir Judo Tado parapijos. Dėkojame mūsų parapijos skautams už organizuotą agapę. 
 
Maldoje palydime ir tris parapijiečius, kurie tądien po ilgo pasiruošimo priėmė Pirmąją Komuniją. Tegu Viešpats juos laimina ir su jais pasilieka.
 
Birželio 20 - oji votui paaukoti pasirinkta ne šiaip. Tą dieną švenčiame Nekaltosios Švč. Mergelės Marijos Širdies šventę. O išvakarėse šventėme Švč. Jėzaus Širdies iškilmę. Šias mus mylinčias Švč. Širdis nuo šiol minėsime ir maldoje, esančioje kitoje paveiksliuko su votu pusėje. 
 
Tegu augina mūsų širdis Švč. Mergelė Marija, Taikos Karalienė!
 

Į NUOLATINĖS PAGALBOS MOTINĄ

Ateiname pas Tave, Švč. Mergele Marija, kupini pasitikėjimo, kad mūsų reikaluose sulauksime gailestingumo, malonės ir tinkamos pagalbos. Pasitikime ne savo nuopelnais, bet Tavo begaliniu motiniškos Širdies gerumu. Šią lemiamą žmonijos istorijos valandą aukojamės Tavo Nekaltajai Širdžiai. Taikos Karaliene, išmelsk mums iš Dievo malonę, kuri mūsų širdis paruoštų taikai, į ją vestų ir ją užtikrintų!

Te visos tautos kartu su Tavimi gieda amžiną garbės, meilės ir padėkos giesmę, skirtą Švč. Jėzaus Širdžiai: Tik Jame viename randama Tiesa, Gyvenimas ir Taika. Amen. /Senovės malda/

Goda Povilaitytė