XII sekmadienis

 SKELBIMAI
2020 m. birželio mėn.
21 d.

 

  1. Birželio 24 d., šį trečiadienį, mūsų bažnyčioje švęsime šv. Jono Krikštytojo atlaidus. Šv. Mišios bus aukojamos 8, 12 ir 18 val. Po 8 val. šv. Mišių iki pat Sumos vyks Švč. Sakramento adoracija. O po 12 val. šv. Mišių visus kviečiame bendrystės valandėlei ir suneštinėms vaišėms klebonijos kiemelyje.
  1. Šiandien bažnyčios gale prieš ir po šv. Mišių savanoriai renka aukas naujam Vilties kryžiui šventoriuje pastatyti ir aikštelei aplink jį sutvarkyti. Praėjusį sekmadienį buvo suaukota 884 eur. Pilna darbų kaina siekia apie 6 000 eurų. Kviečiame prisidėti prie šios maldos vietos sutvarkymo.
  1. Artėja didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Tad birželio 27 d., šeštadienį, 11 val. kviečiame visus, mokančius pinti vainikus ar galinčius padėti pynėjams. Esate labai laukiami!
  1. Birželio 29 d., pirmadienį, švęsime šv. apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmę. Tai ryškiausios ankstyvosios Bažnyčios asmenybės, iki šiol tebesančios tikėjimo ir sekimo Kristumi pavyzdžiai. Primename, kad iki šios dienos dar galite atlikti velykinę išpažintį.
  1. Birželio 30 d., antradienį, 18 val. šv. Mišias aukos naujasis Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Kviečiame kuo gausiau pasitikti mūsų naują ganytoją!