XIX sekmadienis

 SKELBIMAI
2020 m. rugpjūčio 9 d.

 

  1. Nuo šiol parapijos raštinėje darbo dienomis galime sutikti naują raštinės administratorę – Dianą Vaičiutę. Ji mus pasitiks, kai ateisite užprašyti šv. Mišias, paklausti dėl Sakramentų suteikimo tvarkos ar sužinoti apie kitus parapijos veiklos dalykus. Dvasiniams pokalbiams, išpažintims ir kitiems pastoraciniams reikalams ir toliau pasitarnaus mūsų parapijos kunigai. Sveikiname naują mūsų bendruomenės narę ir linkime Dievo palaimos visuose darbuose!
  1. Rugpjūčio 15 d., šeštadienį, švęsime Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų iškilmę (Žolinę). Mūsų bažnyčioje šv. Mišios aukojamos sekmadienio tvarka: 8, 9, 10, 12 ir 18 val. Prieš kiekvienas šv. Mišias bus šventinami jūsų atsinešti žolynai ir vaisiai.
  1. Rugpjūčio 23 d., sekmadienį, švęsime titulinius Marijos Taikos Karalienės bažnyčios atlaidus. Šiemet minime 60 metų nuo bažnyčios pastatymo ir 20 metų nuo jos pašventinimo. Atlaidų išvakarėse, šeštadienį, kviečiame jus, mieli parapijiečiai, į vakaro šv. Mišias (18 val.), po kurių vyks tradicinis evangelizacinis renginys „Šviesa naktyje“. Sekmadienį po 10 ir 12 val. šv Mišių šventoriuje suneštinės vaišės, žaidimai, „Caritas“ organizuojama loterija ir šventiška muzika. Atlaidus ves Krekenavos bazilikos rektorius, Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas kun. dr. Gediminas Jankūnas. Visa atlaidų šventės informacija bažnyčios skelbimų lentose.
  1. Rugsėjo 6 d., sekmadienį, organizuojama kelionė į Trakus, kur Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas kviečia atvykti tikinčiuosius iš visų parapijų, kuriose kabo naujasis votas – padėka Švč. Mergelei Marijai ir prašymas toliau mus užtarti, kad pandemija kiek įmanoma aplenktų mūsų šalį. Norinčius vykti samdytu autobusu, kviečiame registruotis parapijos raštinėje iki rugsėjo 1-osios dienos.