XVII sekmadienis

SKELBIMAI
2020 m. liepos mėn. 26 d.

 

  1. Rugpjūčio 2 d., kitą sekmadienį, visose bažnyčiose įprastomis sąlygomis galima pelnyti visuotinius Porciunkulės atlaidus. Reikia būti malonės stovyje arba atlikti išpažintį, priimti šv. Komuniją, būti neprisirišus prie bet kokios, kad ir mažiausios, nuodėmės ir būnant bažnyčioje sukalbėti Tėve mūsų maldą ir tikėjimo išpažinimą.
  1. Liepos 29 d., trečiadienį, šv. Mortos šventė, liepos 31 d. šv. Ignaco Lojolos, kunigo liturginis minėjimas, rugpjūčio 1 d. šv. Alfonso Marijos Liguorio, vyskupo, Bažnyčios mokytojo liturginis minėjimas.