XVIII sekmadienis

 SKELBIMAI
2020 m. rugpjūčio 2 d.

 

  1. Šiandien visose bažnyčiose įprastomis sąlygomis galima pelnyti visuotinius Porciunkulės atlaidus. Reikia būti malonės stovyje arba atlikti išpažintį, priimti šv. Komuniją, būti neprisirišus prie bet kokios, kad ir mažiausios, nuodėmės ir būnant bažnyčioje sukalbėti Tėve mūsų maldą ir tikėjimo išpažinimą.
  1. Ateinantis antradienis – pirmas mėnesio antradienis. 18 val. šv. Mišiose melsimės į šv. Antaną aukotojų ir visų dalyvaujančiųjų intencijomis. Ateinantis penktadienis – pirmas mėnesio penktadienis, skirtas Švč. Jėzaus Širdžiai. 18 val. šv. Mišiose taip pat melsimės aukotojų ir visų dalyvaujančiųjų intencijomis.
  1. Rugpjūčio 6 d., ketvirtadienį, švenčiame Kristaus Atsimainymo šventę. tai šventė, skirta prisiminti Mato Evangelijoje aprašytam įvykiui, kai Dievas pirmąkart Jėzaus mokiniams Petrui, Jonui ir Jokūbui ant Taboro kalno apreiškė Jėzaus dieviškąją prigimtį.