XX sekmadienis

SKELBIMAI
2020 m. rugpjūčio mėn.
16 d.

 

  1. Rugpjūčio 23 d., sekmadienį, švęsime titulinius Marijos Taikos Karalienės bažnyčios atlaidus. Šiemet minime 60 metų nuo bažnyčios pastatymo ir 20 metų nuo jos pašventinimo. Atlaidų išvakarėse, šeštadienį, kviečiame jus, mieli parapijiečiai, į vakaro šv. Mišias (18 val.), po kurių vyks tradicinis evangelizacinis renginys „Šviesa naktyje“. Sekmadienį po 10 ir 12 val. šv Mišių šventoriuje suneštinės vaišės, žaidimai, „Caritas“ organizuojama loterija ir šventiška muzika. Atlaidus ves Krekenavos bazilikos rektorius, Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas kun. dr. Gediminas Jankūnas. Visa atlaidų šventės informacija bažnyčios skelbimų lentose.
  1. Rugsėjo 6 d., sekmadienį, organizuojama kelionė į Trakus, kur Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas kviečia atvykti tikinčiuosius iš visų parapijų, kuriose kabo naujasis votas – padėka Švč. Mergelei Marijai ir prašymas toliau mus užtarti, kad pandemija kiek įmanoma aplenktų mūsų šalį. Norinčius vykti samdytu autobusu, kviečiame registruotis parapijos raštinėje iki rugsėjo 1-osios dienos.
  1. Bažnyčios gale jau galite rasti mūsų parapijos vasarinį laikraštuką „Dievo link“. Jame rasite visą parapijos maldos grupelių, kolektyvų, organizacijų kontaktinę informaciją, sužinosite, bendruomenės naujienas ir vasaros įpūdžius. Kviečiame skaityti!
  1. Atlaidų metu bažnyčios gale sėdės parapijos savanoriai, kurie registruos sudėtinių šv. Mišių intencijas už gyvus ir mirusius. Šias intencijas vyskupas paskirstys sergantiems arba ne parapijose tarnaujantiems kunigams. Primename, kad kiekvienam parapijiečiui metų eigoje derėtų savo parapijos bažnyčioje užsakyti bent dvejas šv. Mišias už savo šeimos ar giminės gyvuosius ir mirusiuosius.