XXI sekmadienis

SKELBIMAI
2019 m. rugpjūčio mėn. 25 d. 
 
1. Šiandien švenčiame titulinius Marijos Taikos Karalienės atlaidus. 
Sumos šv. Mišias aukoja ir oficialiai parapijai prisistato naujasis parapijos klebonas kun. Mindaugas Šlaustas. 
Po Sumos šv. Mišių  - jaukus koncertas, kuriame dalyvauja aktoriai Evelina ir Gytis Šimelioniai. Šventoriuje parapijos „Caritas“ senelių namų gyventojai kvies pabendrauti bei įsigyti jų rankdarbių. Kviečiame pasivaišinti arbata bei saldumynais ir taip paremti parapijos „Caritas“ organizaciją.
 
2. Bažnyčios gale dar galite rasti mūsų parapijos vasarinį laikraštuką „Dievo link“. Jame rasite buvusio klebono Viliaus Viktoravičiaus ir naujojo klebono kun. Mindaugo Šlausto žodžius. 
 
3. Pradedame registraciją visų, tiek vaikų, tiek suaugusiųjų, norinčių pasiruošti Švenčiausiojo (Pirmosios Komunijos) ir Sutvirtinimo sakramentams. Norinčius pradėti lankyti pasiruošimo kursus – katechezę, kviečiame parapijos raštinėje paimti anketą ir iki rugsėjo 23 d. gražinti ją užpildytą į parapijos raštinę.
 
4. Pradėdami naujus mokslo metus, rugsėjo 1 d. (sekmadienį) 10 val. šv. Mišiose melsimės už moksleivius, studentus, mokytojus, dėstytojus, tėvelius. Po visų šv. Mišių laiminsime visus, pradedančius mokslo metus, ir jų mokslus simbolizuojančius daiktus -  mokyklinę knygą, sąsiuvinį, penalą, kuprinę ar dar kokį kitą daiktą. 
 
5. Kitas sekmadienis taip pat ir pirmas mėnesio sekmadienis. 10 val. šv. Mišiose melsimės už šeimas. Po šv. Mišių šeimoms bus teikiamas specialus palaiminimas, uždedant rankas.