XXIV sekmadienis

SKELBIMAI

2020 m. rugsėjo mėn. 13 d.

 

  1. Visa šio sekmadienio rinkliava skiriama Šventajai Žemei, ten gyvenantiems krikščionims. Visuotinė Bažnyčia yra patikėjusi šventųjų vietų priežiūrą brolių pranciškonų ordinui, o šiomis aukomis jie padeda užsitęsusio karo Sirijoje aukoms, rūpinasi jaunimo švietimu ir svetingu piligrimų priėmimu.
  1. Pradedame registraciją visų, tiek vaikų, tiek suaugusiųjų, norinčių pasiruošti Švenčiausiojo (Pirmosios Komunijos) ir Sutvirtinimo sakramentams. Norinčius pradėti lankyti pasiruošimo kursus – katechezę, kviečiame parapijos raštinėje paimti anketą ir iki rugsėjo 20 d. grąžinti ją užpildytą į parapijos raštinę.
  1. Rugsėjo 14 d., pirmadienį, švenčiame šv. Kryžiaus Išaukštinimo šventę. Prisiminkime ir pagarbinkime Kristaus kryžių – velykinės pergalės ženklą. Parapijos Globos namuose švenčiami atlaidai, tad maldoje prisiminkime ir visus Globos namų gyventojus ir darbuotojus.
  1. Rugsėjo 14 d., pirmadienį, 18 val. šv. Mišiose kartu melsis Klaipėdos Universiteto bendruomenė. Giedos universiteto choras „Pajūrio aidos“.
  1. Rugsėjo 19 d., šeštadienį, mūsų parapijos vikaras kun. Andrius Vaitkevičius švęs 40-ąjį jubiliejinį gimtadienį bei 15-ąsias kunigystės metines. Kviečiame bendrai padėkos maldai 18 val. šv. Mišiose.
  1. Rugsėjo 20 d., sekmadienį, bažnyčios gale parapijos savanoriai rinks trūkstamas aukas Vilties Kryžiui šventoriuje pastatyti. Esame surinkę 2025, o trūkstame dar 1300 eurų. Rugsėjo pabaigoje kryžius jau turėtų būti pastatytas.
  1. Rugsėjo mėnesį kiekvieną sekmadienį 17.30 val. mūsų bažnyčioje vyks vargonų muzikos koncertai, skirti paremti bažnyčios vargonų priežiūrai ir remontui. Jau šį sekmadienį kviečiame klausytis J.S. Bacho bei M.K Čiurlionio vargonų muzikos, kurią atliks mūsų Sumos choro vadovė bei vargonininkė Laura Gedgaudaitė.