XXV sekmadienis

SKELBIMAI
2019 m. rugsėjo mėn. 22 d.

 

  1. Dar iki rytojaus laukiame tiek vaikų, tiek suaugusiųjų, norinčių pasiruošti Švenčiausiojo (Pirmosios Komunijos) ir Sutvirtinimo sakramentams, anketų. Kviečiame parapijos raštinėje paimtas anketas iki rytojaus, t.y. rugsėjo 23 d., vakaro gražinti užpildytas.

  2. Šiandien minime popiežiaus Pranciškaus apsilankymo Lietuvoje metines. Dėkojame gerajam Dievui už Šventojo Tėvo apsilankymą, melsdamiesi, kad šio apaštališkojo vizito vaisiai toliau skleistųsi mūsų tėvynėje. Po 10 val. šv. Mišių 2 aukšte virš raštinės įspūdžiais apie šio vizito organizavimą dalinsis mūsų klebonas kun. Mindaugas Šlaustas, tuo metu dirbęs Apaštalinėje Nunciatūroje Vilniuje.
    Po 12 val. šv. Mišių bažnyčios gale arbata visus vaišins parapijos „Caritas" savanoriai. Šią arbatos akciją "Caritas" žmonės mums dovanos kiekvieną sekmadienį.

  3. Šiandien mūsų parapijoje lankosi ir aukas renka „Marijos radijo“ savanoriai. Pagal savo galimybes kviečiame paremti katalikišką balsą mūsų šalyje.

  4. Rugsėjo 29 d., kitą sekmadienį, švęsime šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresėlės, misijų globėjos, atlaidus bei pagyvenusių žmonių dieną. 12 val. šv. Mišias aukos ir homiliją sakys svečias kun. Mindaugas Stonys iš Gargždų šv. arkangelo Mykolo parapijos. Po visų šv. Mišių bažnyčios priekyje ant grotelių galėsite pasiimti pašventintų žiedlapių - šv. Teresėlės užtarimo ženklą.
  1. Kitą sekmadienį, taip pat meldžiamės už keliautojus ir vairuotojus. Po 10 val. ir 12 val. šv. Mišių šventoriuje bus šventinami jūsų automobiliai, motociklai ir kitos transporto priemonės.

  2. Nuo spalio 1 d. prasideda naujas sezonas, kada vėl renkasi parapijos maldos, tikėjimo studijų grupės, naujų narių laukia ir įvairūs parapijos giedotojų kolektyvai. Kviečiame drąsiai ieškoti savo vietos bendruomenėje ir ją praturtinti savo talentais. Bažnyčios skelbimų lentose bei internetinės svetainės www.taikoskaraliene.lt skelbimų skyrelyje rasite visą grupelių ir kolektyvų informaciją ir kontaktinius duomenis.

  3. Spalio mėnuo paskelbtas ypatinguoju misijų mėnesiu. Ta proga Lietuvos vyskupai spalio 1-ąją d. 12 val. Kaišiadorių katedroje, prie palaimintojo Teofiliaus Matulionio, aukos iškilmingas šv. Mišias. Mūsų bažnyčioje apmąstyti savo asmeninę misiją visą spalio mėnesį kviečiame ketvirtadieniais po vakaro šv. Mišių Švč. Sakramento adoracijose, spalio 28-29 d. pas mus vyksiančioje paros adoracijoje bei Rožinio maldos metu.