XXV sekmadienis

SKELBIMAI

2020 m. rugsėjo mėn. 20 d.

 

  1. Šiandien bažnyčios gale parapijos savanoriai renka trūkstamas aukas Vilties Kryžiui šventoriuje pastatyti. Esame surinkę 2025, o trūkstame dar 1300 eurų. Kryžius jau netrukus turėtų būti pastatytas.
  1. Rugsėjo mėnesį kiekvieną sekmadienį 17.30 val. mūsų bažnyčioje vyksta vargonų muzikos koncertai, skirti paremti bažnyčios vargonų priežiūrai ir remontui. Jau šį sekmadienį kviečiame klausytis programos „Ateikite Jo pagarbinti“, kurią atliks prof. Valentina Vadoklienė (sopranas) bei mūsų Sumos choro vadovė bei vargonininkė Laura Gedgaudaitė.
  1. Rugsėjo 27 d., kitą sekmadienį, melsimės už keliautojus ir vairuotojus. Po 10 val. ir 12 val. šv. Mišių šventoriuje bus šventinami jūsų automobiliai, motociklai ir kitos transporto priemonės.
  1. Nuo spalio 5 d. prasideda naujas sezonas, kada vėl renkasi parapijos maldos, tikėjimo studijų grupės, naujų narių laukia ir įvairūs parapijos giedotojų kolektyvai. Kviečiame drąsiai ieškoti savo vietos bendruomenėje ir ją praturtinti savo talentais. Bažnyčios skelbimų lentose bei internetinės svetainės www.taikoskaraliene.lt skelbimų skyrelyje rasite visą grupelių ir kolektyvų informaciją ir kontaktinius duomenis.
  1. Rugsėjo 24 d., ketvirtadienį, 18.30 val. III-oje katechetikos klasėje virš raštinės prasideda dvasinių pratybų, pavadintų „Eik į savo kambarėlį“ ciklas. Kam įdomu susipažinti su šv. Ignaco Lojolos siūlomu būdu stiprinti tikėjimą, ateikite, esate laukiami!
  1. Spalio 6 d., antradienį, pradedame tikėjimo atnaujinimo "Alfa" kursą. Tai programa suaugusiems, skirta giliau susipažinti su krikščionybe, pasidalinti tikėjimo patirtimi su kitais. Susitikimo pradžia 18.30 val. I-oje katechetikos klasėje, virš parapijos raštinės. Platesnė informacija skelbimų lentoje. Pridedame paveiksliukus su malda už „Alfa“ kursą parapijoje. Melskimės už tuos, kurie nori atnaujinti tikėjimą ir patys išdrįskime atnaujinti savąjį.