XXVI sekmadienis

SKELBIMAI
2019 m. rugsėjo mėn. 29 d.

 

 1. Šiandien švenčiame šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės, misijų globėjos, atlaidus bei pagyvenusių žmonių dieną. Sumos šv. Mišias aukoja ir homiliją sako svečias kun. mindaugas Stonys iš Gargždų šv. arkangelo Mykolo parapijos. Po 10 ir 12 val. šv. Mišių priekyje ant grotelių rasite pašventintus žiedlapius - šv. Teresėlės užtarimo ženklą.

 2. Šiandien taip pat meldžiamės už keliautojus ir vairuotojus. Po 10 val. ir 12 val. šv. Mišių šventoriuje bus šventinami jūsų automobiliai, motociklai ir kitos transporto priemonės.
 3. Spalio 6 d., kitą sekmadienį, savo veiklą pradeda Išklausymo tarnystė. Ji skirta žmonėms, kurie gyvena sunkumuose, bet netrui jėgų ir galimybių jų išspręsti. Išklausymo tarnystės misija - kartu su jumis spręsti ištikusias bėdas. O galbūt jūsų aplinkoje yra žmonių, kuriems reikalinga pagalba? Palydėkite juos pas mus!
  Norintys susitikti su išklausymo tarnystės savanoriais, galite užsirašyti pas „Caritas“ savanorius, kurie kiekvieną sekmadienį, po 12 val. šv. Mišių, vaišina jus arbata arba paskambinę “Caritas” telefonu 8 687 58020. 

 4. Šią savaitę prasideda pasiruošimo I-ajai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui sezonas. Šiemet sakramentams ruošis 117 vaikų ir jaunuolių bei 13 suaugusiųjų. Palydėkime juos malda, kad Dievas laimintų jų kelionę.

 5. 7-12 metų vaikus ir jų tėvelius kviečiame į Klaipėdos dekanato vaikų šventę "Drauge su šventuoju Pranciškumi". Šventė vyks spalio 5 d., šeštadienį, Klaipėdos šv. Brunono Kverfurtiečio bažnyčioje (Debreceno g. 3). Pradžia 11.30 val. Platesnė informacija skelbimų lentoje.

 6. Nuo spalio 1 d. prasideda naujas sezonas, kada vėl renkasi parapijos maldos, tikėjimo studijų grupės, naujų narių laukia ir įvairūs parapijos giedotojų kolektyvai. Kviečiame drąsiai ieškoti savo vietos bendruomenėje ir ją praturtinti savo talentais. Bažnyčios skelbimų lentose bei internetinės svetainės www.taikoskaraliene.lt skelbimų skyrelyje rasite visą grupelių ir kolektyvų informaciją ir kontaktinius duomenis.

 7. Pradedame tikėjimo atnaujinimo "Alfa" kursą. Tai programa suaugusiems, skirta gilliau susipažinti su krikščionybe, pasidalinti tikėjimo patirtimi su kitais. Pirmasis susitikimas spalio 1 d., antradienį, po vakaro Šv. Mišių I katechetikos klasėje, virš parapijos raštinės. Platesnė informacija skelbimų lentoje.

 8. Spalio 3 d., ketvirtadienį, parapijoje svečiuosis Tiberiados broliai iš Baltriškių. Po vakaro šv. Mišių susitikimas su broliais III katchetikos klasėje (3 a. virš raštinės).

 9. Spalio mėnuo pašvęstas Švč. M. Marijos garbei. Eilinėmis dienomis rožančius bus kalbamas prieš vakaro šv. Mišias 17.30 val., o sekmadieniais prieš Sumos šv. Mišias 11.30 val. Visą spalio mėnesį įvykdžius įprastines sąlygas, sukalbėjus Rožinio dalį bažnyčioje ar namuose ir kartu bent trumpai apmąsčius slėpinius, galima pelnyti atlaidus.