XXVI sekmadienis

SKELBIMAI

2020 m. rugsėjo mėn. 27 d.

  1. Šiandien meldžiamės už keliautojus ir vairuotojus. Po 10 val. ir 12 val. šv. Mišių šventoriuje bus šventinami jūsų automobiliai, motociklai ir kitos transporto priemonės.
  1. Šiandien 17.30 val. mūsų bažnyčioje vėl skambės vargonų muzika. Kviečiame klausytis programos „Tėve mūsų“, kurią atliks Sumos choro vadovė bei vargonininkė Laura Gedgaudaitė.
  1. Spalio mėnuo pašvęstas Švč. M. Marijos garbei. Eilinėmis dienomis rožančius bus kalbamas prieš vakaro šv. Mišias 17.30 val., o sekmadieniais prieš Sumos šv. Mišias 11.30 val. Visą spalio mėnesį įvykdžius įprastines sąlygas, sukalbėjus Rožinio dalį bažnyčioje ar namuose ir kartu bent trumpai apmąsčius slėpinius, galima pelnyti atlaidus.
  1. Ateinantis penktadienis ir šeštadienis – pirmieji mėnesio. Penktadienis, skirtas Švč. Jėzaus Širdžiai. 18 val. šv. Mišiose melsimės aukotojų ir visų dalyvaujančiųjų intencijomis. Šeštadienis 18 val. melsimės į Švč. Mergelę Mariją.
  1. Spalio 1 d., ketvirtadienį, 19 val. mūsų bažnyčioje koncertuos Klaipėdos Valstybinio Muzikinio teatro orkestras. Programoje, pavadintoje "Pasaulis kaip didelė simfonija", skambės L. Van Bethoveno „Pastoralinė simfonija nr. VI“ ir M. K. Čiurlionio simfoninė poema „Miške“.
  1. Spalio 4 d., sekmadienį, švęsime šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės, misijų globėjos, atlaidus. Sumos šv. Mišias aukos svečias iš Telšių - Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas prelatas Juozas Šiurys. Po 10 ir 12 val. šv. Mišių priekyje ant grotelių rasite pašventintus žiedlapius - šv. Teresėlės užtarimo ženklą. Po Sumos šv. Mišių bus pašventintas Vilties Kryžius. Dėkojame visiems, aukojusiems šio Kryžiaus atstatymui.
  1. Nuo spalio 5 d. prasideda naujas sezonas, kada vėl renkasi parapijos maldos, tikėjimo studijų grupės, naujų narių laukia ir įvairūs parapijos giedotojų kolektyvai. Kviečiame drąsiai ieškoti savo vietos bendruomenėje ir ją praturtinti savo talentais. Bažnyčios skelbimų lentose bei internetinės svetainės www.taikoskaraliene.lt skelbimų skyrelyje rasite visą grupelių ir kolektyvų informaciją ir kontaktinius duomenis.
  1. Spalio 6 d., antradienį, pradedame tikėjimo atnaujinimo "Alfa" kursą. Tai programa suaugusiems, skirta giliau susipažinti su krikščionybe, pasidalinti tikėjimo patirtimi su kitais. Susitikimo pradžia 18.30 val. I-oje katechetikos klasėje, virš parapijos raštinės. Platesnė informacija skelbimų lentoje. Suoluose matote paveiksliukus su malda už „Alfa“ kursą parapijoje. Melskimės už tuos, kurie nori atnaujinti tikėjimą ir patys išdrįskime atnaujinti savąjį.