XXVII sekmadienis

SKELBIMAI
2019 m. spalio mėn. 6 d.

 

1. Šiandien savo veiklą pradeda Išklausymo tarnystė. Ji skirta žmonėms, kurie gyvena sunkumuose, bet neturi jėgų ir galimybių jų išspręsti. Išklausymo tarnystės misija - kartu su jumis spręsti ištikusias bėdas. O galbūt jūsų aplinkoje yra žmonių, kuriems reikalinga pagalba? Palydėkite juos pas mus! Norintys susitikti su išklausymo tarnystės savanoriais, galite užsirašyti pas „Caritas“ savanorius, kurie po Sumos vaišina jus arbata (arba paskambinę “Caritas” telefonu 8 687 58020). 

2. Prasidėjo pasiruošimo I-ajai Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui laikotarpis. Bažnyčios priekyje ant dekoratyvinių širdelių rasite užrašytus sakramentams besiruošiančių vaikų ir jaunuolių vardus. Kviečiame po šv. Mišių pasiimti po vieną lapelį ir per visus katechezės metus melstis už jaunąjį parapijietį.

3. Prasidėjo tikėjimo atnaujinimo "Alfa" kursas. Tai programa suaugusiems, skirta giliau susipažinti su krikščionybe, pasidalinti tikėjimo patirtimi su kitais. Dar galite prisijungti spalio 8 d., antradienį, po vakaro Šv. Mišių I katechetikos klasėje, virš parapijos raštinės. Platesnė informacija skelbimų lentoje.

4. Kviečiame jus į labdaros koncertą, kurį organizuoja Klaipėdos Evangelikų liuteronų bendruomenė. Spalio 13 d., sekmadienį, 19 val. mūsų bažnyčioje sakralinę muziką atliks choras ir orkestras iš Vokietijos. Koncerte paaukotos lėšos bus skiriamos istorinės Evangelikų liuteronų Šv. Jono bažnyčios atstatymo projektui.

5. Artėja jau 4-oji Klaipėdos Atsinaujinimo diena, pavadinta „Kur gyveni?“. Visų Klaipėdos katalikiškų parapijų šventė vyks spalio 19 d., šeštadienį, „Žvejų rūmuose“ (Taikos pr. 70). Renginio pradžia 12 val. Dalyvaukime patys, ir paraginkime dar abejojančius! Platesnė informacija apie atsinaujinimo dieną - skelbimų lentose ir Feisbuko paskyroje „Klaipėdos katalikų bendruomenė“.

6. Spalio mėnuo pašvęstas Švč. M. Marijos garbei. Eilinėmis dienomis rožančius bus kalbamas prieš vakaro šv. Mišias 17.30 val., o sekmadieniais prieš Sumos šv. Mišias 11.30 val. Visą spalio mėnesį įvykdžius įprastines sąlygas, sukalbėjus Rožinio dalį bažnyčioje ar namuose ir kartu bent trumpai apmąsčius slėpinius, galima pelnyti atlaidus.

7. Spalio mėnuo taip pat paskelbtas misijų mėnesiu. Apmąstyti savo asmeninę misiją visą spalio mėnesį kviečiame ketvirtadieniais po vakaro šv. Mišių Švč. Sakramento adoracijose bei spalio 28-29 d. pas mus vyksiančioje visos paros adoracijoje. Užsirašyti bent valandėlei pabudėti per šią adoraciją kviečiame parapijos raštinėje.