XXVII sekmadienis

SKELBIMAI
 2020 m. spalio mėn. 4 d.

1. Šiandien švenčiame šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės, misijų globėjos, atlaidus. Sumos šv. Mišias aukoja svečias iš Telšių - Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas prelatas Juozas Šiurys. Po 10 ir 12 val. šv. Mišių priekyje ant grotelių rasite pašventintus žiedlapius - šv. Teresėlės užtarimo ženklą. Po Sumos šv. Mišių bus pašventintas Vilties Kryžius. Dėkojame visiems, aukojusiems šio Kryžiaus atstatymui.

2. Visa šios dienos rinkliava skiriama Šventojo Tėvo veiklai bei Visuotinės Bažnyčios vykdomiems labdaringiems darbams paremti. Dėkojame, kad prisidedate.

3. Spalio mėnuo pašvęstas Švč. M. Marijos garbei. Eilinėmis dienomis rožančius kalbamas prieš vakaro šv. Mišias 17.30 val., o sekmadieniais prieš Sumos šv. Mišias 11.30 val. Visą spalio mėnesį įvykdžius įprastines sąlygas, sukalbėjus Rožinio dalį bažnyčioje ar namuose ir kartu bent trumpai apmąsčius slėpinius, galima pelnyti atlaidus.

4. Spalio mėnuo taip pat paskelbtas misijų mėnesiu. Apmąstyti savo asmeninę tarnystę visą spalio mėnesį kviečiame ketvirtadieniais po vakaro šv. Mišių Švč. Sakramento adoracijose bei spalio 28-29 d. pas mus vyksiančioje visos paros adoracijoje. Užsirašyti bent valandėlei pabudėti per šią adoraciją kviečiame parapijos raštinėje.

5. Ateinantis antradienis – pirmasis mėnesio antradienis. 18 val. šv. Mišiose melsimės į šv. Antaną aukotojų ir visų dalyvaujančiųjų intencijomis.

6. Spalio 6 d., antradienį, pradedame tikėjimo atnaujinimo "Alfa" kursą. Tai programa suaugusiems, skirta giliau susipažinti su krikščionybe, pasidalinti tikėjimo patirtimi su kitais. Susitikimo pradžia 18.30 val. I-oje katechetikos klasėje, virš parapijos raštinės. Platesnė informacija skelbimų lentoje. Suoluose matote paveiksliukus su malda už „Alfa“ kursą parapijoje. Melskimės už tuos, kurie nori atnaujinti tikėjimą ir patys išdrįskime atnaujinti savąjį.

7. Spalio 17 d. šv. Juozapo Darbininko bažnyčioje (Smiltelės g. 27) vyks bendras Klaipėdos katalikų bendruomenės maldos vakaras. Kadangi dėl koronaviruso atšaukta penktoji Klaipėdos Atsinaujinimo diena, kviečiame likti ištikimais Dievui maldoje. Švč. Sakramento adoracijos, Rožinio maldos bei šv. Mišių metu apmąstysime Viešpaties teikiamą Džiaugsmo dovaną. Maldos šventės pradžia 17 val.