XXVIII sekmadienis

SKELBIMAI
2020 m. spalio mėn.
11 d.

 

  1. Prasidėjo tikėjimo atnaujinimo „Alfa“ kursas. Tai programa suaugusiems, skirta giliau susipažinti su krikščionybe, pasidalinti tikėjimo patirtimi su kitais. Šį antradienį dar galite prisijungti į šį kursą. Susitikimo pradžia 18.30 val. I-oje katechetikos klasėje, virš parapijos raštinės. Platesnė informacija skelbimų lentoje.
  1. Spalio 19 d., pirmadienį, sezoną pradės Tikėjimo studijų grupė, skirta norintiems geriau pažinti Šventąjį Raštą. Šį sezoną kartu su parapijos klebonu kun. Mindaugu Šlaustu skaitysime Senojo Testamento Pradžios knygą. Susitikimai vyks 18.30 val. 2 aukšte virš raštinės. Platesnė informacija skelbimų lentose.
  1. Spalio 17 d. šv. Juozapo Darbininko bažnyčioje (Smiltelės g. 27) vyks bendras Klaipėdos katalikų bendruomenės maldos vakaras. Kadangi dėl koronaviruso atšaukta penktoji Klaipėdos Atsinaujinimo diena, kviečiame likti ištikimais Dievui maldoje. Švč. Sakramento adoracijos, Rožinio maldos bei šv. Mišių metu apmąstysime Viešpaties teikiamą Džiaugsmo dovaną. Maldos šventės pradžia 17 val.
  1. Visos paros Švč. Sakramento adoracija mūsų bažnyčioje vyks spalio 28-29 d. Kviečiame užsirašyti parapijos raštinėje ir bent valandėlę pabudėti maldoje Kristaus akivaizdoje.
  1. Artėjant Vėlinių šventei, prisimename savo brangius mirusiuosius. Parapijos raštinėje priimame aukas šv. Mišioms Vėlinių oktavai. Taip pat Šv. Mišioms už mirusiuosius galite paaukoti, įmesdami auką į tam skirtas dėžutes bažnyčioje. Lapelius ant kurių galite surašyti savo mirusiųjų vardus, rasite bažnyčios gale arba priekyje ant grotelių. Visą lapkričio mėnesį 18 val. už Jūsų mirusius bus aukojamos Grigališkos šv. Mišios (kasdien be pertraukos 30 d.).