XXX sekmadienis

1. Spalio 28 d., pirmadienį, 8.00 val. mūsų bažnyčioje prasideda visos paros Švč. Sakramento adoracija, kuri baigsis spalio 29 d., antradienį 8.00 val. Kviečiame bent valandėlę pabudėti maldoje Kristaus akivaizdoje.

2. Lapkričio 1 d., penktadieni Visų Šventųjų šventė. Pamaldos mūsų bažnyčioje sekmadienio tvarka, o 16.00 val. gedulinė procesija Joniškės kapinėse. Po procesijos norintiems galėsime pašventinti paminklus.

3. Lapkričio 2 d. mirusiųjų pagerbimo diena - Vėlinės. Vėlinių dieną šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos 8, 12 ir 18 val. Visą Vėlinių oktavą šv. Mišios bus aukojamos mirusiųjų intencija. Po vakarinių šv. Mišių bažnyčioje bus einama gedulinė procesija.

4. Visuotinai atlaidai gyvųjų ir mirusiųjų naudai suteikiami jei:
I. Vėlinių dieną (lapkričio 2 d.) tikintysis pamaldžiai aplanko bažnyčią ar viešą koplyčią ir ten sukalba „Tėve mūsų“ maldą bei Tikėjimo išpažinimą.
II. Vėlinių aštuondienio metu pamaldžiai aplanko kapines ir bent mintimis pasimeldžia už mirusiuosius.

5. Parapijos raštinėje priimame aukas Šv. Mišioms Vėlinių oktavai. Taip pat Šv. Mišioms už mirusiuosius skirtas aukas galite paaukoti įmesdami į tam skirtas dėžutes esančias bažnyčioje. Lapkričio mėnesį 18 val. už Jūsų mirusius bus aukojamos šv. Mišios (kasdien be pertraukos 30 d.). Po jų Vėlinių oktavoje bažnyčioje bus einama gedulinė procesija. Lapelius ant kurių galite surašyti savo mirusiųjų vardus rasite bažnyčios gale arba priekyje ant grotelių.

6. Kitas sekmadienis pirmas mėnesio sekmadienis. 10 val. šv. Mišiose melsimės už šeimas. Po šv. Mišių šeimoms bus teikiamas specialus palaiminimas, uždedant rankas.