XXX sekmadienis

SKELBIMAI
2020 m. spalio mėn. 25 d.

 

 1. Artėjant Vėlinių šventei, prisimename savo brangius mirusiuosius. Parapijos raštinėje priimame aukas šv. Mišioms Vėlinių oktavai. Taip pat Šv. Mišioms už mirusiuosius galite paaukoti, įmesdami auką į tam skirtas dėžutes bažnyčioje. Lapelius ant kurių galite surašyti savo mirusiųjų vardus, rasite bažnyčios gale arba priekyje ant grotelių. Visą lapkričio mėnesį 18 val. už Jūsų mirusius bus aukojamos Grigališkos šv. Mišios (kasdien be pertraukos 30 d.).
 1. Spalio 31 d., šeštadienį, 18 val. šv. Mišiose melsimės už Joniškės kapinių kolumbariume palaidotus mirusiuosius.
 1. Lapkričio 1 d., sekmadienį, Visų Šventųjų šventė. Pamaldos mūsų bažnyčioje sekmadienio tvarka, o 16.00 val. malda už mirusiuosius Joniškės kapinėse. Po jos norintiems galėsime pašventinti paminklus.
 1. Lapkričio 2 d., pirmadienį, mirusiųjų pagerbimo diena - Vėlinės. Vėlinių dieną šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos 8.30, 10, 12 ir 18 val. Visą Vėlinių oktavą šv. Mišios bus aukojamos mirusiųjų intencija. Po vakarinių šv. Mišių bažnyčioje bus einama gedulinė procesija.
 1. Visuotinai atlaidai gyvųjų ir mirusiųjų naudai suteikiami jei:
  Vėlinių dieną (lapkričio 2 d.) tikintysis pamaldžiai aplanko bažnyčią ar viešą koplyčią ir ten sukalba „Tėve mūsų“ maldą bei Tikėjimo išpažinimą.
  Vėlinių aštuondienio metu pamaldžiai aplanko kapines ir bent mintimis pasimeldžia už mirusiuosius.
 1. Spalio 28 d., trečiadienį, po ryto šv. Mišių mūsų bažnyčioje prasideda visos paros Švč. Sakramento adoracija, kuri baigsis spalio 29 d., ketvirtadienį 8.00 val. Kviečiame bent valandėlę pabudėti maldoje Kristaus akivaizdoje.
 1. Spalio 29 d., ketvirtadienį, kviečiame visus, jaunesnius ir vyresnius, įsijungti į Gyvojo Rožinio grupelę ir kasdien melstis po vieną Rožinio paslaptį. Susitikimas vyks 2 aukšte virš raštinės po vakaro šv. Mišių. Daugiau informacijos skelbimų lentoje. Dabar ypatingai reikalinga mūsų ištverminga malda.
 1. Šiandien 16.30 val. mūsų bažnyčioje vyks chorinės muzikos festivalis „Dainoje tautos dvasia“. Festivalyje dalyvauja Klaipėdos ir Palangos chorai bei Lietuvos kariuomenės pučiamųjų instrumentų orkestras.