XXXI sekmadienis

SKELBIMAI
2019 m. lapkričio mėn. 3 d.
 

 

  1. Švenčiame Vėlinių oktavą ir prisimename savo brangius mirusiuosius. Šv. Mišioms už juos galite paaukoti, įmesdami auką į tam skirtas dėžutes bažnyčioje. Visą lapkričio mėnesį 18 val. už Jūsų mirusius bus aukojamos šv. Mišios (kasdien be pertraukos 30 d.). Per Vėlinių oktavą po 18 val. šv. Mišių bažnyčioje bus einama gedulinė procesija.
  1. Lapkričio 9 d., šeštadienį, 11 val. kviečiame jus į rudeninę talką bažnyčios ir šventoriaus tvarkymui. Reikėtų atsinešti savo kibirus ir šluostes. Prisidėkime, kad mūsų visų maldos namai būtų jaukūs!
  1. Lapkričio 17 d., sekmadienį, 12 val. Sumos šv. Mišių metu ir po jų mūsų bažnyčioje giedos Klaipėdos choras „Aukuras“. Skambės W. A. Mozarto mišios ir kiti sakraliniai kūriniai. Diriguos kolektyvo meno vadovas Alfonsas Vildžiūnas.
  1. Mūsų bažnyčioje neseniai buvo įrengta Marijos Radijo transliacijos stotelė, ir jau praėjusį ketvirtadienį buvo tiesiogiai transliuota Švč. Sakramento adoracija. Tad nuo šiol Marijos Radijo klausytojai galės girdėti ir mūsų parapijiečių maldą.