XXXI sekmadienis

SKELBIMAI
2020 m. lapkričio mėn. 1 d.

 

  1. Šiandien lapkričio 1-oji, diena, kai švenčiame Visų šventųjų šventę. Tų, kurie su Kristumi yra garbėje, kurių atminimą pagerbia Bažnyčia, kad jų pavyzdys mus įkvėptų, jų globa ir užtarimas mus lydėtų. Šiandien 00 val. už mirusiuosius melsimės Joniškės kapinėse. Po maldos norintiems pašventinsime paminklus.
  1. Rytoj, lapkričio 2 d., Vėlinių šventė, prisimename savo brangius mirusiuosius. Parapijos raštinėje dar priimame aukas šv. Mišioms Vėlinių oktavai. Taip pat Šv. Mišioms už mirusiuosius galite paaukoti, įmesdami auką į tam skirtas dėžutes bažnyčioje. Lapelius ant kurių galite surašyti savo mirusiųjų vardus, šiandien dar rasite bažnyčios gale arba priekyje ant grotelių. Visą lapkričio mėnesį 18 val. už Jūsų mirusius bus aukojamos šv. Mišios. Visą Vėlinių aštuondienį po vakaro šv. Mišių bažnyčioje einama gedulinė procesija.
  1. Atkreipiame dėmesį, kad Vėlinių dieną šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos 8.30, 10, 12 ir 18 val.
  1. Popiežiaus Pranciškaus paskelbtame dekrete nurodoma, kad visuotinius atlaidus, kuriuos kasmet galime gauti mirusiems Vėlinių aštuondienio dienomis, šiemet galime gauti per visą lapkričio mėnesį. Tokia galimybė suteikiama atsižvelgiant į pandemijos nulemtą nepaprastą padėtį, taip pat siekiant išvengti susibūrimų maldos namuose ir kapinėse.
  1. Visuotiniai atlaidai gyvųjų ir mirusiųjų naudai suteikiami jei
    I. Vėlinių dieną (lapkričio 2 d.) tikintysis pamaldžiai aplanko bažnyčią ar viešą koplyčią ir ten sukalba „Tėve mūsų“ maldą bei Tikėjimo išpažinimą.
    II. Vėlinių aštuondienio metu pamaldžiai aplanko kapines ir bent mintimis pasimeldžia už mirusiuosius.

          Visuotinius atlaidus mirusiems galės pelnyti sergantieji, seni žmonės bei visi kiti, kurie negali išeiti iš namų. Atlaidams gauti jie privalo sukalbėti Vėlinių valandų liturgijos Rytmetinę arba Vakarinę, arba Rožinį, arba Dievo Gailestingumo vainikėlį,              arba kitas maldas už mirusius, vienydamiesi su visais tikinčiaisiais, atsiriboję nuo bet kokios nuodėmės ir pasiryžę, kai tik galės, įvykdyti įprastines atlaidų sąlygas.