XXXII sekmadienis

SKELBIMAI
2020 m. lapkričio mėn. 8 d.

 

 1. Lietuvos vyskupai, atsižvelgdami į svarbų tikinčiųjų poreikį dalyvauti šv. Mišiose bei priimti sakramentus, nusprendė, kad iki tol, kol galios Vyriausybės paskelbtas karantinas, šv. Mišios bus aukojamos ribojant tikinčiųjų skaičių. Tikintieji privalo dėvėti burną ir nosį dengiančias kaukes, išlaikyti saugų 2 m atstumą tarp asmenų ar asmenų grupių (iki 5 asmenų ar šeimos narių). Taigi, bažnyčios lieka atviros tiek asmeninei, tiek bendruomeninei maldai. Palaikykime malda ligonius, medikus, slaugytojus ir visus, kurie priima sprendimus, padedančius suvaldyti pandemiją.
 1. Lapkričio 15 d., kitą sekmadienį, minėsime Pasaulinę vargstančiųjų dieną. Parapijos „Caritas“ savanoriai kviečia prisijungti darbingo amžiaus žmones į „Bičiulystės“ programą. Ši programa skirta tam, kad pagalbos reikalingi senjorai turėtų bičiulį, kuris pagelbėtų įvairiuose reikaluose ar tiesiog skirtų laiko pasikalbėjimui. Jei kas norėtų tapti bičiuliu, po Sumos šv. Mišių jūsų lauks „Caritas“ savanoriai ir papasakos apie šią programą plačiau.
 1. Lapkričio 14-22 d. Aušros Vartuose vyks Švč. M. Marijos, Gailestingumo Motinos atlaidai. Net negalėdami juose dalyvauti, esame kviečiami maldai, kad Gailestingumo Motina neapleistų mūsų šiandieniniuose sunkumuose.
 1. Šiemet dėl pandemijos negalėsime kalėdoti - lankyti jūsų namuose. Tačiau jūs visada laukiami parapijos raštinėje. Iš anksto susitarus telefonu, galite susitikti su kunigu dvasiniam pokalbiui ar išpažinčiai. Taip pat raštinėje priimame metinę auką bažnyčiai, vadinamą „Kalėda“.
 1. Primename, kad visą lapkričio mėnesį 18 val. už Jūsų mirusius yra aukojamos šv. Mišios. Visuotinius atlaidus mirusiųjų naudai, šiemet galime gauti tap pat per visą lapkričio mėnesį. Tokia galimybė suteikiama atsižvelgiant į pandemijos nulemtą nepaprastą padėtį, taip pat siekiant išvengti susibūrimų maldos namuose ir kapinėse.
 1. Visuotiniai atlaidai gyvųjų ir mirusiųjų naudai suteikiami jei:
  I. tikintysis pamaldžiai aplanko bažnyčią ar viešą koplyčią ir ten sukalba „Tėve mūsų“ maldą bei Tikėjimo išpažinimą.
  II. tikintysis pamaldžiai aplanko kapines ir bent mintimis pasimeldžia už mirusiuosius.
  III. Atlaidus mirusiems galės pelnyti sergantieji, seni žmonės bei visi kiti, kurie dėl izoliacijos negali išeiti iš namų. Atlaidams gauti jie privalo sukalbėti Rožinį, arba Dievo Gailestingumo vainikėlį, arba kitas maldas už mirusius, vienydamiesi su visais tikinčiaisiais, atsiriboję nuo bet kokios nuodėmės ir pasiryžę, kai tik galės, įvykdyti įprastines atlaidų sąlygas.