XXXIV sekmadienis

SKELBIMAI
2019 m. lapkričio mėn. 24 d.

  1. Šiandien švenčiame Kristaus Karaliaus iškilmę ir liturginių metų užbaigimą. 12 val. šv. Mišių metu kartu su Sumos choru giedos ir parapijos grigališko choralo studija bei polifonijos ansamblis „decOrata“. 11.30 val. kalbamą Rožinio maldą ir Sumos šv. Mišias tiesiogiai transliuos Marijos Radijas. Šv. Mišias aukos Telšių kunigų seminarijos rektorius kun., relig. m. mgr., eduk. m. dr. Saulius Stumbra. Visa šio sekmadienio rinkliava skiriama Telšių kunigų seminarijos išlaikymui.

  2. Parapijos chorai šiandien taip pat mini ir šv. Ceciliją, giesmininkų globėją. Šia proga po Sumos šv. Mišių kviečiame trumpam pasilikti ir pasiklausyti jų atliekamų giesmių bei padėkoti jiems už šią tarnystę mūsų bažnyčioje.

  3. Po Sumos šv. Mišių 13.30 val. Klaipėdos Šeimos centre (Tilžės g. 26) vyks susitikimas su Seimo nariu Rimantu Dagiu. Kviečiame pokalbiui tema „Kaip grąžinti krikščioniškąsias vertybes į viešąjį gyvenimą?“.

  4. Kitas sekmadienis – I -asis advento sekmadienis. Pradedame šeimų lankymą, namų palaiminimą – kalėdojimą. Labai prašome susiorganizuoti namo, laiptinės ar gatvės gyventojus ir kuo skubiau pranešti parapijos raštinėje. Nelikime abejingi šiai gražiai tradicijai, nes tikrai yra žmonių, kurie džiaugiasi kunigo apsilankymu, bet patys nedrįsta pasikviesti.

  5. Advento metu prie šv. Antano statulos stovės „Pasninko dėžė“. Parapijos „Caritas“ kviečia advento sekmadieniais atnešti ilgai negendančių maisto produktų. Surinktas maistas prieš šventes bus perduotas sunkiau gyvenantiems parapijos žmonėms. Jei lankote senus, sergančius mūsų parapijiečius ir žinote, kam tokios paramos reikia, praneškite „Caritas“ savanoriams kiekvieną sekmadienį prieš arba po 12 val. šv. Mišių. Bažnyčios gale arba knygynėlyje įsigydami „Caritas“ žvakutę, taip pat paremsite parapijos vargstančius. Te gerumas mus vienija!

  6. Gruodžio 2-23 d. kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 15 iki 17.30 val. mūsų bažnyčioje vyks adventinė Švč. Sakramento adoracija. Norinčius bent valandą įsipareigoti maldai, kviečiame užsirašyti parapijos raštinėje.

  7. Gruodžio 2-13 d. Lietuvos „Caritas“ ir Lietuvos advokatūra organizuoja nemokamas teisinės pagalbos konsultacijas nepasiturintiems. Advokatai konsultuos baudžiamosios, administracinės, civilinės teisės klausimais, pagelbės sprendžiant teisinius šeimos, darbo, mokesčių, paveldėjimo reikalus bei patars turintiems sunkumų su antstoliais. Konsultacijoms būtina išankstinė registracija, kurią vykdo parapijos „Caritas“ vedėja (Telefono numeris registracijai 868758020).