į viršų
Image Alt

Kviečiame įsijungti į parapijos veiklas

Kviečiame įsijungti į parapijos veiklas
SEKMADIENIS:
Vaikų ir jaunimo „Zuikių“ choras repetuoja 9.30 val. II-ojoje katechetikos klasėje (bibliotekoje). 
Šv. Mišiose gieda sekmadieniais 10 val.
Vadovė Svetlana Ryžkova (864504678).

Parapijos „Caritas“ prieš ir po Sumos šv. Mišių (12 val.) laukia bendrystei prie arbatos puodelio. Išklausymo tarnystė vykdoma, iš anksto susitarus telefonu.
Koordinatorė Aurelija Lipskė (868758020).

Anoniminiai narkomanai (AN) renkasi 17 val. II-ojoje katechetikos klasėje (bibliotekoje). 
(860869378).

Parapijos bibliotekėlė dirba 11-12 val.

PIRMADIENIS:
Marijos legionas susitinka 8.30 val. II-ojoje katechetikos klasėje (bibliotekoje).
Vadovė Regina Šalnienė (860698830).

Sumos choras renkasi choro repeticijų patalpose 16.30 val. 
Šv. Mišiose gieda sekmadieniais 12 val. 
Vadovė Laura Gedgaudaitė (868902928).

„Motinos maldoje“ II grupė renkasi 18.30 val. III-ojoje katechetikos klasėje (3 a. virš raštinės). 
Vadovė Daiva Urnikienė (868516425).

Tikėjimo studijų grupė susitinka 18.30 val. I-ojoje katechetikos klasėje virš raštinės.
Vadovas klebonas kun. Mindaugas Šlaustas. 
Koordinatorė Vida Gerikienė (861235021).

Anoniminiai narkomanai (AN) renkasi 18 val. II-ojoje katechetikos klasėje (bibliotekoje) 
(860869378).

Anoniminiai lošėjai (AL) renkasi 19 val. II-ojoje katechetikos klasėje (bibliotekoje). 
(867178781).

ANTRADIENIS:
„Motinos maldoje“ I grupė renkasi 8.30 val. II-ojoje katechetikos klasėje (bibliotekoje).
Vadovė Virginija Krikštulienė (864624209).

Tikėjimo atnaujinimo„Alfa“ kursas renkasi 18.30 val. I-ojoje katechetikos klasėje virš raštinės. 
Koordinatorė Ilmara Noreikienė (867349188).

Anoniminiai alkoholikai (AA) renkasi 19 val. II-ojoje katechetikos klasėje (bibliotekoje).
1-oji susitikimų dalis atvira visiems. (864503495).

TREČIADIENIS:
Sakralinės polifonijos ansamblis „decOrata“ repetuoja 19 val. III-ojoje katechetikos klasėje (3 a. virš raštinės). 
Šv. Mišiose gieda I-ąjį ir III-ąjį mėnesio šeštadienį 18 val. 
Vadovas Marius Lingvenis (867653425).

Krikščioniško gyvenimo bendruomenės grupelė renkasi I-ąjį ir III-ąjį mėnesio trečiadienį 18.30 val. III-ojoje katechetikos klasėje (3 a. virš raštinės).
Vadovė Bernadeta Viesulaitė (865686025).

Anoniminiai lošėjai (AL) renkasi 19.00 val. II-ojoje katechetikos klasėje (bibliotekoje). (867178781).

KETVIRTADIENIS:
Grigališkojo choralo studija repetuoja 18 val. bokšte. 
Šv. Mišiose gieda sekmadienį 18 val.
Vadovas Vidmantas Budreckis (868621357).

„Eik į savo kambarėlį“ dvasinių pratybų pagal šv. Ignacą Lojolą maldos grupė susitinka
18.30 val. III-ojoje katechetikos klasėje (3 a. virš raštinės). 
Vadovė Lina Ščėsnienė (865637357).

Anoniminiai alkoholikai (AA) renkasi 19 val. II-ojoje katechetikos klasėje (bibliotekoje). (864503495).

PENKTADIENIS:
Skautai Broliai nuo 11 metų į sueigą renkasi 17.30 val. „Žaidimų kambaryje“ (rūsyje).

Skautės Sesės nuo 11 metų į sueigą renkasi 17.30 val. būkle (bokšte).

Skautai Vilkiukai (iki 10 metų) į sueigą renkasi 17 val. būkle (bokšte).

Skautų vaikų ir jaunimo veiklos kontaktinis asmuo tuntininkė ses. Ingrida Lukošienė (861278200).

Jono Budrio gildija (suaugę skautai) į sueigą renkasi pirmą mėnesio penktadienį. 

Vadovė ses. Jūra Dindienė (861618547).

Anoniminiai alkoholikai (AA) renkasi 19 val. II-ojoje katechetikos klasėje (bibliotekoje). (860312884).

ŠEŠTADIENIS:
Anoniminiai alkoholikai (AA) renkasi 19 val. II-ojoje katechetikos klasėje (bibliotekoje). (864503495).

Gyvojo Rožinio grupė renkasi pagal susitarimą. 
Koordinatorė Egidija Brinkytė (869859058).

 

Kiekvienas esate bendruomenei svarbus ir reikalingas. Prisijunk.
Dovanok ir būk apdovanotas!

 

Data:
Kategorija: