Bažnyčios tarnai

 • Raštinės administratorė Diana Vaičiutė
 • Referentė - Goda Povilaitytė
 • Zakristijonas – Antanas Steponavičius
 • Vyr. katechetė – Genovaitė Overlingienė
 • Liturginių rūbų tvarkytoja - Audra Raveikytė
 • Ūkvedys - Virginijus Gerikas
 • Floristės - Genutė Overlingienė ir Vida Gerikienė
 • Bažnyčios prižiūrėtoja - Virginija Petrusevičienė
 • Sumos choro vadovė - Laura Gedgaudaitė
 • Grigališkojo choralo studijos vadovas - Vidmantas Budreckis
 • Polifonijos ansamblio "decOrata" vadovas - Marius Lingvenis
 • Vaikų ir jaunimo "Zuikių" choro vadovė - Svetlana Ryžkova
 • Vargonininkai - Gražina Ribokaitė, Judita Butkytė - Komovienė, Artūras Kostinas
 • Knygynėlio darbuotojos - Egidija Brinkytė ir Audra Raveikytė