Parapijos religinio turinio knygų biblioteka

II-joje katechetikos klasėje, kuri yra priešingoje nei parapijos raštinė bažnyčios pusėje, veikia parapijos bibliotekėlė, kurioje galite rasti religinio turinio knygų bei žurnalų.


Kreiptis:
sekmadieniais nuo 11 iki 12 val.

Maloniai laukiame savanorių, galinčių šiuo laiku budėti bibliotekoje.