Caritas savanorių rekolekcijos

Vienas didžiausių iššūkių šiandien - tai vienišumas ir senyvo amžiaus žmonių atskirtis. Sukako vieneri metai mūsų parapijoje veikiančiai Išklausymo tarnystei. Ši tarnystė - gražiausia meilės išraiškos forma. Kiekvieną sekmadienį po Sumos šv. Mišių bažnyčios gale mes, "Caritas" savanoriai, laukiame kiekvieno, kuris išgyvena sunkumus, jaučiasi vienišas, nemylimas, nelaukiamas ir niekam nereikalingas žmogus.

Kad galėtume padėti, mes patys turime nuolat tobulėti ir neužmiršti laiko skirti sau. Todėl spalio 2-3 dienomis vykome į Žemaičių Kalvarijoje vykstančias rekolekcijas „Išklausymo tarnystė: iššūkiai ir patirtys“, kurias vedė kun. Kęstutis Dvareckas. Rekolekcijų metu buvo pažvelgta į tarnystę silpniesiems ir pažeidžiamiems, kokia ji galėtų būti. Kaip tarnauti ir dovanoti save, kad neperdegti ir neprarasti vidinės motyvacijos. Dažnai savanorystė yra siejama su Morta, o iš tikro savanorystė turi būti siejama su Švč. Mergele Marija. Švč. Mergelė Marija - išklausymo tarnystės savanorio pavyzdys, kuriuo turime sekti. Kaip sakė rekolekcijų vedėjas kun. Kęstutis Dvareckas, Dievui nereikia gerbėjų, jam reikia sekėjų.

Pasisėmę žinių, mes patys pasidalinome Išklausymo tarnystės sėkmėmis ir iššūkiais su kitais "Caritas" savanoriais iš Tauragės, Mažeikių, Palangos ir Švėkšnos. Po rekolekcijų vykome į ekskursiją po Žemaičių Kalvariją, Baziliką ir V. Mačernio muziejų.
Už galimybę tobulėti nuoširdžiai dėkojame Vyskupijos "Caritas" vadovei Jūratei Damanskienei, organizatorei mūsų parapijos "Caritas" koordinatorei Aurelijai Lipskei, rekolekcijų vedėjui kun. Kęstučiui Dvareckui, kan. Jonui Ačui, kun. Mindaugui Šlaustui, sesei Kristinai, gidui Broniui Kleinauskui.