Didžiojo Šeštadienio budėjimas

9.00 – Išstatomas Švč. Sakramentas
Už tėvynę Lietuvą, visus vadovaujančius, prašant doros ir išminties.

10.00 – meditacija su Šv. Raštu – Kun. Rolandas Kazlauskas
Už persekiojamus dėl tikėjimo. Už taiką šeimose, valstybėse ir pasaulyje.

11.00 – Švč. M. Marijos litanija – Kun. Andrius Vaitkevičius
Už vaikus: ne tik turinčius laimingą vaikystę, bet ir kenčiančius, stokojančius, negimusius.

12.00 – Rožinis – kun. Mindaugas Šlaustas
Už parapijos dvasinį atsinaujinimą ir visus, nutolusius nuo tikėjimo.

13.00 – meditacija su Šv. Raštu – Kun. Valerijonas Rima
Už „Caritas“ geradarius.

14.00 – Žemaičių Kalvarijos kalnai
Už dvasinius pašaukimus.

17.00 – Švč. Jėzaus Širdies litanija – Kun. Rolandas Kazlauskas
Kad šlovintume Dievą, nebijodami pasaulio dvasios ir stiprintume vienas kitą žodžiu ir malda.

18.00 - meditacija su Šv. Raštu – Kun. Ferdinandas Žilys
Už Lietuvos jaunimą.

19.00 – Švč. Sakramento adoracijos pabaiga
20.00 – Velyknakčio liturgija