Gyvojo rožinio grupelė

Gyvojo rožinio grupelė renkasi I -ojoje ka techetinėje klasėje vieną kartą per mėnesį. Tarp susitikimų sutarta intencija kiekvienas asmeniškai kalba rožinio slėpinį. Grupelės nariai taip pat dalyvauja visos Lietuvos Švč. Mergelės Marijos Gyvojo Rožinio draugijos kongresuose ir kituose renginiuose.


Koordinatorė Danutė Tarvydienė (8 630 00549)