Katechetai 2020/2021 m.m.

Vaikus Pirmajai Komunijai ruošia:

Lilija Grigaitytė
Daiva Noreikienė
Virginija Skirgailienė
Rasa Nanartavičiūtė-Kučinskienė
 
Pirmajai Komunijai ruošiasi vaikai, sulaukę 10 metų arba lankantys 4 klasę.

Jaunimą Sutvirtinimo sakramentui:

Genovaitė Overlingienė (vyr. katechetė)
Irina Danilienė
Liudas Varatinskas
 
Sutvirtinimo sakramentui ruošiasi jaunuoliai, sulaukę 14 metų arba lankantys 8 klasę.

Nuoširdžiai dėkojame parapijos katechetams už pasiaukojantį savanorišką darbą!