Kolektyvas

 
 

 

Parapijos "Caritas"
globos namų direktorius 

kun., relig. m. mgr.
Mindaugas Šlaustas

Parapijos "Caritas"
globos namų pavaduotoja

Kristina Songailienė

 
 
Globos namų darbuotojų struktūra: