Parapijos namai

Dažniausiai parapijiečių sąmonėje parapija - tai bažnyčia, kurioje jie meldžiasi, tuokiasi, krikštija vaikus ir paskutinį kartą atlydi velionį, o kunigas - Šventųjų Sakramentų teikėjas. Tačiau tai dar nėra parapija. Parapija - pirmiausia žmonių bendruomenė, kuriuos jungia tam tikra teritorija ir bendri maldos namai - bažnyčia. Tai formali socialinė grupė, kuri turi nuolat vystytis. Parapijos bendruomenę jungia liturgija ir meilės tarnavimas artimui. Parapija yra tas socialinės grupės vienetas, kur laukiamas kiekvienas žmogus.

Džiugu, kad po Marijos Taikos Karalienės bažnyčios skliautais prieglobstį randa chorai, maldos grupės, Marijos legionas, skautai, anoniminių lošėjų, anoniminių narkomanų ir anoniminių alkoholikų grupelės. Bažnyčios patalpose vykdoma parapijinė katechezė: vaikai ir jaunuoliai ruošiasi Pirmosios Komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams, sužadėtiniai – santuokos sakramentui. Čia veikia parapijos religinių knygų biblioteka ir religinių reikmenų parduotuvėlė. Prie bažnyčios organizuojamos ir didelės šventės, sutraukiančios po kelis šimtus žmonių. Tai tituliniai parapijos atlaidai, šv. Velykų, Atvelykio, šv. Kalėdų  šventės. Kasmet organizuojamos parapijos stovyklos vaikams ir jaunimui, konferencijos, susitikimai su įdomiais ir dvasingais žmonėmis. Susirinkimams bažnyčioje esančiomis patalpomis naudojasi ir aplinkinių daugiabučių namų bendrijos.

Taigi, parapijoje žmonių aktyvumas yra tikrai didelis. Gimsta poreikis žmonėms burtis į mažas grupeles, mažas bendruomenes, organizacijas, kurios teiktų socialines, kultūrines, švietimo ir kitas paslaugas visiems bendruomenės nariams. Todėl mažos susirinkimų patalpos nebepatenkina visų poreikių. Parapijai stinga erdvių parapijos namų su didele sale bendrai veiklai, renginiams ir susitikimams, raštine, biblioteka, katechetinėmis klasėmis, repeticijų patalpomis bei kitomis erdvėmis vykdyti įvairiai socialinei, dvasinei veiklai.

Atsižvelgiant į patalpų stygių, Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos užsakymu kompleksinio projektavimo firma UAB “Klaipėdos komprojektas” yra parengęs žemės sklypo Rumpiškės g. 6, Klaipėdoje, detalųjį planą dėl planuojamos parapijos namų ir perspektyvinio pastato statybos.       

Sklypo pietvakarinėje dalyje numatoma statyti parapijos namus, kuriuose būtų susirinkimų salė, klasės, biblioteka, administracinės ir gyvenamosios patalpos parapijos dvasininkams. Naujas pastatas savo santūria forma ir dydžiu derėtų prie jau stovinčių pastatų ir Marijos Taikos Karalienės bažnyčios. Sklypo plotas, nužymėjimas, žemės paskirtis, naudojimo būdas ir pobūdis, leistinas pastatų aukštis nekeičiami. Didinamas tik sklypo užstatymas. Naujas pastatas bei perspektyvinis užstatymas savo dydžiu bei forma nežeidžia susiklosčiusio užstatymo ir užtikrina gerus aplinkinio užstatymo bei bažnyčios vizualinius bei kompozicinius ryšius. Pastato santūri forma ir dydis neišskirtų jo aplinkos.