Sveiki sulaukę šventų Velykų!

Kristus kentėjo, numirė, buvo palaidotas ir prisikėlė dėl mūsų.

Kad ištiestų mums ranką mūsų kentėjimuose ir mirtyse.

Kad mes per Jį prisikeltume.

 

Sveiki sulaukę šventų Velykų!