Žiniasklaida

Parapijos Facebook paskyra: Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapija

Klaipėdos katalikų bendruomenės Facebook paskyra: Klaipėdos katalikų bendruomenė

Klaipėdos katalikų bendruomenės Youtube kanalas: Klaipėdos katalikų bendruomenė

Parapijos Sumos choro Youtube kanalas: Taikos Karalienė

Parapijos grigališkojo choralo studija "Schola Cantorum de Regina Pacis" http://www.regina-pacis.org/

Parapijos sakralinės renesanso polifonijos ansamblis "decOrata" http://www.decorata.lt


Katalikų bažnyčia Lietuvoje http://www.katalikai.lt/
Vatikano radijas http://www.oecumene.radiovaticana.org/lit/index.asp
Marijos radijas http://www.marijosradijas.lt/
Katalikiška žinių svetainė http://www.bernardinai.lt/
Londono lietuvių šv. Kazimiero parapija http://www.londonas.co.uk/
Katalikų pasaulio leidiniai http://katalikuleidiniai.lt/
Tinklalapis jaunimui apie psichoaktyviųjų medžiagų žalą, jų vartojimo poveikį ir rizikas
www.askritiskas.lt