V Velykų sekmadienis

SKELBIMAI
2019 m. gegužės mėn. 19 d.

 

1. Šiandien 12 val. šv. Mišiose melsimės už prieš 5 m. mirusį mūsų Sumos choro vadovą maestro Gediminą Purlį. Po šv. Mišių mūsų parapijos Sumos choras surengs trumpą koncertą.

2. Taip pat šiandien 10 ir 12 val. šv. Mišiose sutuoktiniai atnaujins Santuokos pažadus. Pakvieskime visas Bažnytinėje Santuokoje gyvenančias poras išgyventi jų vestuvių dieną primenančią akimirką. Po 10 val. šv. Mišių vyks Klaipėdos miesto Šeimos centro tarptautinės šeimos dienos proga organizuoto atviruko konkurso apdovanojimai. Parodą galima apžiūrėti bažnyčios gale.

3. Praeitą sekmadienį rinkome aukas sudegusiai Pagramančio klebonijai atstatyti. Surinkome 780 eurų aukų. Labai ačiū visiems aukojusiems geradariams. Nežinome, kada kiekvieną gali užklupti nelaimė. Ačiū už parodyta solidarumą mažos parapijos tikintiesiems.

4. Kitą sekmadienį, mūsų jaunieji parapijiečiai pirmą kartą priims Švč. Sakramentą. Visus parapijiečius kviečiame savo malda paremti juos, kad pirmą kartą priėmę Jėzų, su Juo draugautų visą savo gyvenimą. Kuo nuoširdžiausias ačiū visiems, kurie mokslo metų pradžioje paėmėte širdelę su vaiko vardu ir visus metus meldėtės už jį. Tai tikrai jautėsi.

5. Parapijos vaikams ir jaunimui nuo 10 iki 18 metų birželio 24-29 d. organizuojama stovykla „SPIEČIUS 2019“. Visus, norinčius dalyvauti, iki birželio 1 d. kviečiame registruotis parapijos raštinėje. Platesnę informaciją rasite bažnyčios skelbimų lentoje arba parapijos internetinėje svetainėje.

6. Gegužės 25 d., šeštadienį, parapijoje besirenkanti AA grupė „Kablys“ minės 9 metų gimtadienį. Nuo 13.00 iki 15.00 val. II-ojoje katechetikos klasėje girdėsime pranešimus temomis „Liga nesirenka amžiaus“ ir „AA susirinkimų tipai“. Po pietų kopsime į bažnyčios bokštą. Šventė atvira visiems. Maloniai kviečiame būti kartu!

7. Tarptautinės šeimų dienos proga, gegužės 25 d., kitą šeštadienį, 11 val. Sąjūdžio parke miesto bendruomenė organizuoja šeimų gegužinę. Platesnę informaciją rasite bažnyčios lentoje.
 
8. Ateinančius du sekmadienius mūsų parapijos savanoriai bažnyčios gale rinks aukas šventoriaus kryžiui restauruoti bei poilsio suoliukams įrengti. Labai ačiū, kad prisidedate prie šios šventovės puoselėjimo darbų.