XXIV sekmadienis

SKELBIMAI
2019 m. rugsėjo mėn. 15 d.

 

  1. Pradėjome registraciją visų, tiek vaikų, tiek suaugusiųjų, norinčių pasiruošti Švenčiausiojo (Pirmosios Komunijos) ir Sutvirtinimo sakramentams. Norinčius pradėti lankyti pasiruošimo kursus – katechezę, kviečiame parapijos raštinėje paimti anketą ir iki rugsėjo 23 d. gražinti ją užpildytą į parapijos raštinę.
  2. Rugsėjo 22 d., kitą sekmadienį, minėsime popiežiaus Pranciškaus apsilankymo Lietuvoje metines. Šv. Mišių metu dėkosime gerajam Dievui už Šventojo Tėvo apsilankymą, melsdamiesi, kad šio apaštališkojo vizito vaisiai toliau skleistųsi mūsų tėvynėje. Po 10 val. šv. Mišių 2 aukšte virš raštinės įspūdžiais apie šio vizito organizavimą dalinsis mūsų klebonas kun. Mindaugas Šlaustas, tuo metu dirbęs Apaštalinėje Nunciatūroje Vilniuje. O po 12 val. šv. Mišių bažnyčios gale arbata visus vaišins parapijos „Caritas" savanoriai.

  3. Kitą sekmadienį, rugsėjo, 22 d., mūsų parapijoje lankysis ir aukas rinks „Marijos radijo“ savanoriai. Pagal savo galimybes kviečiame paremti.
  4. Rugsėjo 29 d., sekmadienį, švęsime šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresėlės, misijų globėjos, atlaidus bei pagyvenusių žmonių dieną.
  1. Rugsėjo 29 d., sekmadienį, taip pat meldžiamės už keliautojus ir vairuotojus. Po 10 val. ir 12 val. šv. Mišių šventoriuje bus šventinami jūsų automobiliai, motociklai ir kitos transporto priemonės.

  2. Šio mėnesio Artuma skirta Lietuvos „Caritas“ organizacijai, švenčiančiai 30 metų. Žurnale apžvelgiama „Caritas“ pradžia, augimas ir šiandienė veikla. Kokia jo paskirtis šiandien Lietuvoje ir mūsų Bažnyčioje? Žurnalas pristato ir naują, katalikiškam ugdymui skirtą skiltį. Ieškokite žurnalo bažnyčios gale ir knygynėlyje.