į viršų
Image Alt

Bažnyčios tarnai

Bažnyčios tarnai

BAŽNYČIOS TARNAI

Lina Radavičienė

Raštinės administratorė

Goda Povilaitytė

Referentė

Ernestas Tamkevičius

Zakristijonas

Genovaitė Overlingienė

Vyr. katechetė,

Floristė

Regina Matulionytė

Bažnyčios prižiūrėtoja

Laura Gedgaudaitė

Sumos choro vadovė

Vidmantas Budreckis

Grigališkojo choralo studijos vadovas

Audronė Raveikytė

Knygynėlio darbuotoja,

Liturginių rūbų tvarkytoja

Vida Gerikienė

Floristė

Daiva Simutytė

Knygynėlio darbuotoja

Rimantas Aničas

Ūkvedys