į viršų
Image Alt

ALFA kursas – tikėjimo atnaujinimo programa

ALFA kursas – tikėjimo atnaujinimo programa

Tikėjimo atnaujinimo programa susideda iš dviejų dalių: Alfa kurso ir suaugusiųjų įkrikščioninimo programos.

ALFA KURSAS

Alfa kursas – tai evangelizacinis kursas, kurio metu susipažįstama su pamatinėmis krikščionybės tiesomis ir kviečiama asmeniškai išgyventi Švenčiausios Trejybės slėpinį bei rasti vis artimesnį santykį su Jėzumi. Čia yra galimybė pasidalinti savo mintimis, ieškoti atsakymų į esminius gyvenimo klausimus bei rasti bendraminčių kasdienybėje ir galbūt net įsijungti į bendruomenę bažnyčioje. Jis skirtas tiek netikintiems, tiek ir tikintiems, kurie nori geriau pažinti krikščionybę bei gilintis į jos tiesas.

Alfa kursas prasidėjo Didžiojoje Britanijoje, anglikonų bažnyčioje XX a. 8 dešimtmečio pabaigoje. Pirminis kurso tikslas buvo neformalioje aplinkoje naujai atsivertusiems krikščionims pateikti pagrindinius krikščionybės principus. 1990 m. buvęs teisininkas Nicky Gumbel perėmė kurso vedimą. Po 1990 m. Alfa kursas ėmė sparčiai plisti Didžiojoje Britanijoje ir už jos ribų. Vis daugiau bažnyčių ir bendruomenių atrado šio kurso vertę, perteikiant esmines krikščionybės tiesas neformalioje aplinkoje. Šiuo metu 166 šalyse kasmet vyksta daugiau nei 55 500 kursų.

Alfa kursas skirtas VISIEMS, kurie nori geriau pažinti krikščionybę: netikintiems, abejojantiems krikščionybės tiesomis, ir tiems, kurie praktikuoja krikščioniškąjį tikėjimą.

Mūsų parapijoje Alfa kursas gyvuoja nuo 2010 m. ir jų metu subūrė gražią ir aktyvią bendruomenę, kuri ir toliau gilina jau gautas žinias, vadovauja kitoms parapijos veiklos grupėms. Parapijoje vyksta kursai, skirti:

  • Suaugusiems;
  • Įkrikščioninimo programą lankantiems dalyviams.

Programa trunka maždaug 3 mėnesius (12 susitikimų). Ji prasideda rugsėjo 26 d. ir baigiasi gruodžio pabaigoje.

Susitikimai vyksta: antradieniais 18.40 – 20.15 val. 2 aukšte, įėjimas prie knygynėlio.

Detalesnės informacijos ieškokite parapijos internetinės svetainės naujienų skiltyje arba bažnyčios gale esančiame stende.

SUAUGUSIŲJŲ ĮKRIKŠČIONINIMO PROGRAMA

Įkrikščioninimas yra oficiali Katalikų Bažnyčios programa, skirta suaugusiųjų pasirengimui priimti Krikšto, Sutvirtinimo ir Pirmosios Komunijos sakramentus ir pilnai įsijungti į Bažnyčios gyvenimą. Taip pat šioje programoje labai naudinga dalyvauti tiems vaikystėje krikštytiems ir kitus sakramentus priėmusiems katalikams, kurie suaugę norėtų pagilinti savo tikėjimą ir sąmoningai priimti krikšto malones. Krikščionio gyvenimas yra nuolatinė atsivertimo kelionė, o Įkrikščioninimo tikslas – pradėti ją keliauti.

Kiekviename susitikime mokoma kuria nors svarbia tikėjimo tema, po mokymo lektoriai atsako į dalyviams ta tema iškilusius klausimus. Visos programos eigoje sudaroma galimybė asmeniniams pokalbiams su vadovais ar kunigu, kuriuose dalyviai gali išsiaiškinti rūpimus klausimus.

Suaugusiųjų įkrikščioninimo programoje kviečiame dalyvauti:

  • Suaugusiuosius, besirengiančius Krikštui, Pirmajai Komunijai, Sutvirtinimui;
  • norinčius pagilinti savo tikėjimo žinias ir patirtį.

Programa trunka maždaug 4 mėnesius, ji prasideda sausio pradžioje ir trunka iki šv. Velykų.

Susitikimai vyksta antradieniais 18.40 – 20.15 val.

Detalesnės informacijos ieškokite parapijos internetinės svetainės naujienų skiltyje arba bažnyčios gale esančiame stende.

ALFA kurso ir Suaugusiųjų įkrikščioninimo programos koordinatorė parapijoje Ilmara Noreikienė (8 673 49188)