į viršų
Image Alt

Katechetai

Katechetai

VAIKUS PIRMAJAI KOMUNIJAI RUOŠIA:

Virginija Skirgailienė (pirmadienis 16.00 val.)

Edita Šatkauskienė (antradienis 16.00 val.)

Arūnas Skirgaila (trečiadienis 16.00 val.)

Lilija Grigaitytė (ketvirtadienis 16.00 val.)

Lina Balandytė (sekmadienis 11.00 val.)
Ilona Lekstutienė (sekmadienis 11.00 val.)

Pirmajai Komunijai ruošiasi vaikai, sulaukę 10 metų arba lankantys 4 klasę.

JAUNIMĄ SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI RUOŠIA:

Genovaitė Overlingienė, vyr. katechetė (pirmadienis 16.00 val.)
Daiva Noreikienė (antradienis 17.00 val.)

Irina Danilienė (ketvirtadienis 16.00 val.)

Sutvirtinimo sakramentui ruošiasi jaunuoliai, sulaukę 14 metų arba lankantys 8 klasę.

Nuoširdžiai dėkojame parapijos katechetams už pasiaukojantį savanorišką darbą!