į viršų
Image Alt

Katechetai

Katechetai

VAIKUS PIRMAJAI KOMUNIJAI RUOŠIA:

Lilija Grigaitytė
Rasa Nanartavičiūtė-Kučinskienė
Virginija Skirgailienė
Edita Šatkauskienė
Aurelija Špučienė

Pirmajai Komunijai ruošiasi vaikai, sulaukę 10 metų arba lankantys 4 klasę.

JAUNIMĄ SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI RUOŠIA:

Genovaitė Overlingienė (vyr. katechetė)
Irina Danilienė
Daiva Noreikienė

Sutvirtinimo sakramentui ruošiasi jaunuoliai, sulaukę 14 metų arba lankantys 8 klasę.

Nuoširdžiai dėkojame parapijos katechetams už pasiaukojantį savanorišką darbą!