į viršų
Image Alt

Laiminimas

Laiminimas

Būsto, paminklų, devocionalijų laiminimas

Palaiminimas – žmogaus (vaikų, turistų, maldininkų) arba daiktų (namų, maisto) patikėjimas Dievo apsaugai ir globai.

Pašventinimas – tai žmogaus (pvz., vienuolijos vadovės) arba daikto (pvz., altoriaus, bažnyčios varpo) paskyrimas vien Dievo tarnybai.

Sakramentalija –  tai malda, dažnai lydima tam tikro ženklo (pvz., pašlakstymas švęstu vandeniu, Kryžiaus ženklas, rankos uždėjimas).

Sakramentalijos parengia žmones priimti savitą sakramentų veikimą ir pašventina įvairius gyvenimo atvejus.

Sakramentalijos pašventina kai kurias bažnytines tarnybas, kai kurias žmogaus būsenas, įvairius krikščioniškojo gyvenimo atvejus bei žmogaus naudojamus daiktus.

Dėl sakramentalijų (būsto, paminklo, devocionalijų – medalikėlių, rožinių, maldaknygių, kryželių, paveikslų ir kt. – palaiminimo) galima kreiptis į bet kurį parapijos kunigą arba į parapijos raštinę šiokiadieniais 9.30-13.00 val. ir 15.00-17.30 val. arba sekmadieniais po šv. Mišių.