į viršų
Image Alt

Schola cantorum de regina pacis

Schola cantorum de regina pacis

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, imta domėtis tuo, kas sovietmečiu buvo draudžiama ir nepageidaujama. Tai buvo labai panašu į pirmąsias Kristaus sekėjų bendruomenes, kurios buvo persekiojamos ir tiktai po Milano edikto (313 m.) viešai galėjo šlovinti Viešpatį. Taip prieš 30 metų grupelė jaunų žmonių pajuto troškimą atgaivinti vieną iš Katalikų Bažnyčios turtų – grigališkąjį choralą ir į liturgiją sugrąžinti Bažnyčios perlą.

Kas yra Grigališkasis choralas, dar kartais vadinamas gregorianiniu giedojimu (lot. cantus gregorianus), kuo jis įdomus, gal net unikalus? Tai lotyniškas vienbalsis liturginis Katalikų Bažnyčios giedojimas, susiformavęs Viduramžiais Vakarų Europoje. Jo ištakos siekia Kristaus laikus. Galime sakyti, kad tai seniausia bažnytinė muzika, kadangi seniausi išlikę muzikiniai rankraščiai yra būtent tie, kuriuose užrašytos grigališkojo choralo giesmės.

Pradžioje (1991 m. gegužė) choralo studija tik kartą per mėnesį giedodavo šv. Mišiose Kristaus Karaliaus bažnyčioje. Po metų, sutvirtėjus chorui, imta giedoti Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje. Skatinama Solesmes (Prancūzija) benediktinų vienuolių, palaikoma Lietuvos choralistų, studija augo ir brendo.

Šv. Tėvo Jono Pauliaus II vizito Lietuvoje metu 1993 m. drauge su kitais Lietuvos grigališkojo choralo giesmininkais Klaipėdos choralistai giedojo Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje.

Didelį vaidmenį gilinantis į giedojimo subtilybes suvaidino grigališkojo choralo studijų savaitės Kretingoje bei Kražiuose, ryšiai su Solesmes ir Palendrių benediktinais, draugystė su grigališkojo giedojimo chorais Vilniuje, Kaune, Šiauliuose.

Daugiau ne prieš 10 metų grigališkojo choralo studijos nariai vadovo iniciatyva susidomėjo ir pradėjo giedoti senąsias lietuvių liaudies giesmes, dar kitap vadinamas ,,kantičkomis”. Todėl nenustebkite, jeigu kurį nors sekmadienio vakarą vietoj grigališkų giesmių išgirsite giedant kantičkas.

Klaipėdos choralistai giedojo Prancūzijos, Vokietijos, Italijos bažnyčiose, taip pat įvairiose Lietuvos parapijose.

Klaipėdos grigališkojo choralo studijos tikslas – liturginė tarnystė Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje. Veikla: muzikinis, liturginis, kultūrinis bei teologinis lavinimasis. Tai padėjo choro nariams tapti darnia bendruomene.

Mus galite išgirsti giedant Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje 18 val. šv. Mišiose kiekvieno sekmadienio vakarą. Jeigu jums šis giedojimo ir Dievo garbinimo būdas artimas, maloniai kviečiame prie mūsų prisijungti.

Studijos vadovas Vidmantas Budreckis (8 686 21357)